Prijevodne vježbe IV

Naziv
Prijevodne vježbe IV
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
124489
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Stjecanje dijela jezičnih komunikacijskih kompetencija na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Usmena i pismena obrada dužih i složenijih publicističkih, stručnih i beletrističkih tekstova. Razumijevanje, prepričavanje, raščlanjivanje teksta. Prepoznavanje stilskih obilježja i strukturiranosti teksta. Konverzacija i diskusije o zadanim temama. Vježbanje pismenoga izražavanja, pisanje sastavaka na zahtjevnije teme. Priprema samostalnoga studentskoga usmenog izlaganja. Uvid u tehnike usmenoga i pismenog prevođenja. Konsekutivno i simultano prevođenje.
 2. Naglasak kolegija je na prevođenju stručnih i beletrističkih tekstova sa slovačkoga na hrvatski jezik te kraćih tekstova s hrvatskoga na slovački jezik, kao i na vježbanju konsekutivnoga i simultanog prevođenja.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći primijeniti stečena znanja i donositi samostalne odluke u prevođenju zahtjevnijih publicističkih, stručnih i beletrističkih tekstova sa slovačkoga na hrvatski jezik te jednostavnijih beletrističkih tekstova na slovački jezik;
 2. znati će se služiti različitim rječnicima i jezičnim priručnicima;
 3. moći će identificirati razne prevoditeljske postupke u prijevodnom tekstu;
 4. komentirati tekst s lingvostilističkoga i kulturološkoga gledišta,
 5. argumentirati vlastite prevoditeljske strategije i rješenja,
 6. samostalno napisati opsežniji strukturirani tekst o složenim temama na slovačkom jeziku, izražavajući svoj stav i birajući odgovarajući stil;
 7. diskutirati na zadanu temu na slovačkom jeziku i prezentirati svoje stavove.
Metode podučavanja
Uz kraća izlaganja i mentorski rad, predviđa se grupni, timski i individualni rad uz korištenje tekstualnih, audio i vizualnih nastavnih pomagala i alata te interneta.
Metode ocjenjivanja
Usmene i pismene provjere znanja tijekom semestra, redovno obavljanje zadataka (prijevodi, proširivanje vokabulara, vježbe, sudjelovanje u diskusijama, izrada pismenih domaćih zadataka). Studenti su dužni obraditi dvije knjige iz ponuđene literature u seminarskim radovima te prevesti dogovoreni broj kartica teksta s hrvatskoga jezika na slovački. Završna ocjena formira se na temelju ispunjenih zadataka tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2007.
 2. Bagić, K.: Treba li pisati kako dobri pisci pišu. Zagreb 2004.
 3. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava 2003.
 4. Ivir, V.: Teorija i tehnika prevođenja. Sremski Karlovci, 1978.
 5. Kursar, M. – Sesar, D.: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb 2005.
 6. Mistrík, J.: Štylistika, Bratislava 1984.
 7. Oraić Tolić, D.: Akademsko pismo. Zagreb 2011.
 8. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2000.
 9. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb 2006.
 10. Synonymický slovník slovenčiny, Bratislava 1995.
Dopunska literatura
 1. Bassnett, Susan: Translation Studies. Third Edition. New York 2002.
 2. Findra, J.: Štylistika slovenčiny. Martin 2004.
 3. Findra, J.: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin 2005.
 4. Grgić Maroević, I.: Poetike prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske poezije. Zagreb 2009.
 5. Gromová, E.: Úvod do translatológie. Nitra 2009.
 6. Hochel, B.: Preklad ako komunikácia. Bratislava 1990.
 7. Keníž, A.: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. Bratislava 1986.
 8. Ladmiral, J.-R., Kako prevoditi: teoremi za prevođenje. Zagreb 2007.
 9. Mikšić, V.: Interpretacija i prijevod. Zagreb 2011.
 10. Mistrík, J.: Gramatika slovenčiny. Bratislava 1994.
 11. Premur, K.: Teorija prevođenja. Dubrava 1998.
 12. Prevođenje – suvremena strujanja i tendencije. Zbornik HDPL-a. Ur.: J. Mihaljević Djigunović – N. Pintarić. Zagreb 1995.
 13. Suwara, B.: O preklade bez prekladu. Bratislava 2003.
 14. Vajdová, Libuša: Sedem životov prekladu. Bratislava 2009.
 15. Zambor, J.: Preklad ako umenie. Bratislava 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij