Primijenjena lingvistika

Naziv
Primijenjena lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37164
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Razlikovati temeljne lingvističke pojmove s područja primijenjene lingvistike i njezinih disciplina: psiholingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike i analize diskursa;
 2. Nabrojati glavne predstavnike unutar primijenjenolingvističkih disciplina;
 3. Obrazložiti razlike u pristupima svake od primijenjenolingvističkih disciplina;
 4. Obrazložiti na koji način različiti pristupi unutar primijenjene lingvistike pridonose boljem razumijevanju jezičnog fenomena;
 5. Analizirati različite tipove diskursa (npr. javni i privatni diskurs; politički, znanstveni, publicistički, reklamni, religijski diskurs) služeći se instrumentarijem primijenjene lingvistike;
 6. Stručno komunicirati s kolegama znanstvenicima o odnosu jezika i pojedinca te jezika i društva;
 7. Argumentirano valorizirati znanstvenu literaturu iz područja primijenjene lingvistike na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Garman, Michael (1991), Psycholinguistics, Cambridge: CUP.
 2. Wardhaugh, Ronald (1996), An Introduction to Sociolinguistics, Oxford: Blackwell.
 3. Pupovac, Milorad, (1990), Jezik i djelovanje, Zagreb: Pitanja.
 4. Ingram, David (1996). First Language Acquisition, Cambridge: CUP.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar