Primjena računala u nastavi jezika

Naziv
Primjena računala u nastavi jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
4
Šifra
120107
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s područjem primjene računala u nastavi jezika koje obuhvaća teoriju i povijesni razvoj, evaluaciju multimedijskih sustava, kritički odabir izvora, praktičnu primjenu i integraciju s tradicionalnim modelima poučavanja jezika. Kroz teorijski dio (razvoj, pristupni, uloga ICT, hibridni model učenja, razvoj novih znanja i vještina, uloga, autorski alati, uloga multimedije, kriteriji za evaluaciju) studenti će steći znanja vezana za ulogu tehnologije u nastavi jezika. Kroz samostalne vježbe koje slijede predavanja, studenti će praktično koristiti stečeno znanje, te provoditi evaluaciju postojećih izvora. Kroz seminarski rad studenti će, prema vlastitim interesima, samostalno ili u paru prezentirati određeno područje vezano uz kolegij (npr. evaluacija softvera, komparativna analiza postojećih digitalnih jezičnih izvora, analiza usvajanja jezičnih vještina tradicionalnom i hibridnom metodom, izrada web stranice namijenjene određenom segmentu u učenju jezika s ugrađenim kulturološkim elementima, multimedijsko testiranje, uloga videa i kulturoloških elemenata, itd.). Primjena hibridnog modela, odnosno primjena tehnologije kao komplementarnog pristupa tradicionalnom modelu, temeljni je princip navedenog kurikuluma.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: razvoj jezičnih tehnologija, uloga tehnologije u nastavi jezika, prikaz postojećih modela.
 2. Interdisciplinarnost. Nove tehnologije i obrazovanje. Stanje u RH i EU, prikaz projekata, udruga, tema za istraživanje.
 3. Razvojne faze u primjeni tehnologije u nastavi jezika: bihevioristička, komunikacijska, integrativna.
 4. Vrste softvera za učenje jezika, prikaz postojećih izvora na Internetu.Analiza
 5. Uloga multimedija u edukativnom softveru za poučavanje jezika na prijenosnom mediju.
 6. Dizajn i evaluacija softvera, kritički pristup postojećim izvorima. Izrada online evaluacijskih anketa i analiza.
 7. Autorski alati – vrste, analiza, primjena.
 8. Uloga zvuka. Razvoj vještine slušanja i govorenja uz primjenu tehnologije. Računala i zvuk (dijalozi, pjesme, izgovor) uz primjenu odgovarajućeg alata.
 9. Razvoj vještina čitanja i pisanja primjenom tehnologije. Analiza izvora na Internetu. Prikaz programa za učenje vokabulara.
 10. Video u nastavi jezika. Prikaz izvora na Internetu ili prijenosnom mediju.
 11. Kulturološki elementi i interkulturalnost u elektroničkim izvorima.
 12. Online gramatike i testovi. Primjena multimedijskog testiranja u sustavi za e-učenje.
 13. Uloga i primjena korpusa u nastavi jezika. Primjena računalne lingvistike
 14. Promjene u razredu, metodologiji i organizaciji rada. Mobilni uređaji u učenju jezika.
 15. Prikaz istoga kolegija na europskim sveučilištima. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Stjecanje teorijskog znanja iz povijesnog razvoja i stjecanje vještina praktičnog rada iz područja primjene računala u nastavi jezika
 2. Razvoj kritičkog mišljenja, komparativna analiza postojećih računalnih sustava i evaluacija računalnih sustava i izvora za učenje jezika
 3. Razvoj novih modela primjene, načina integracije i vrste aktivnosti računalnih multimedijskih sustava i izvora (online rječnici, terminološke baze, besplatni i komercijalni programi, autorski alati, ICT ) za učenje jezika
 4. Stjecanje organizacijskih i tehničkih vještina i analiza aktivnosti vezanih uz primjenu računala u nastavi jezika
 5. Računalo opismenjavanje novim alatima, modelima primjene i istraživačkim rezultatima u području primjene računala u nastavi jezika
 6. Provođenje samostalnog ili timskog istraživanja, stjecanje prezentacijskih i komunikacijskih vještina, prijenos znanja i uključivanje istraživačkih rezultata u nastavu
 7. Primjena, analiza i predlaganje novih oblika aktivnosti hibridnog modela poučavanja
 8. Analiza i rješavanje potreba korisnika te prijenos znanja
 9. Razvoj vještina učenja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje
Metode podučavanja
Način izvođenja nastave: klasično i primjenom sustava za e-učenje – Predavanja – teorijski dio – Vježbe – kroz samostalne zadatke – Seminar – kroz samostalni ili timski rad
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje: – Pohađanje nastave 10% – Izvršeni zadaci na vježbama 10& – Seminarski rad 20% – Pismeni/ usmeni 60% Način ocjenjivanja pismenog: 90-100% = odličan(5) 75-90% = vrlo dobar (4) 60-75% = dobar(3) 50-60% = dovoljan(2)

Obavezna literatura
 1. Seljan, Sanja; Berger, Norbert; Dovedan, Zdravko. Computer-Assisted Language Learning (CALL). Proceedings of the 27th International Convention MIPRO 2004: MEET+HGS. Rijeka: Liniavera, 2004. pp. 262-266
 2. Seljan, Sanja et al.Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning. Zagreb: Zavod za informacijske studije, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. ISBN broj je 978-953-175-420-0 V+360 str. (odabrana poglavlja)
 3. Information and Communications Technology for Language Teachers. http://www.ict4lt.org/en/index.htm
 4. Warschauer M. Computer-assisted language learning: an introduction. Multimedia language teaching, Tokyo: Logos International.
 5. Ksenija Klasnic, Jadranka Lasic-Lazic; Sanja Seljan. Quality Metrics of an Integrated E-Learning System – students’ perspective / E-learning experiences and future / Safeeullah Soomro (Ed.), INTECH, 2010. ISBN: 978-953-307-092-6 pp.71-93. Available from: http://sciyo.com/articles/show/title/quality-metrics-of-an-integrated-e-learning-system-students-perspective
 6. Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Multimedia in Foreign Language Learning. Proceedings of the 25th International Convention MIPRO 2002: MEET + MHS. Rijeka: Liniavera, 2002. pp. 72-75
Dopunska literatura
 1. Lyle. B. Bachman. Statistycal Analyses for Language Assessment. Cambridge University Press, 2004.
 2. Wenli Tsou, Weichung Wang, Yenjun Tzeng. Applying a multimedia storytelling website in foreign language learning. Computers & Education 47(1), 2006. pp. 17-28.
 3. Samuel R. H. Joseph, Maria Uther. Mobile Devices for Language Learning: Multimedia Approaches. Research and Practice in Technology Enhanced Learning (1), 2009. Pp. 7-32.
 4. Directorate General of Education and Culture: Impact of ICT on the Teaching of Foreign Languages and on the Role of Teachers of Foreign Languages.
 5. INSET training materials for teachers of Modern Foreign Languages, 2009.
 6. Davies, Graham. Free resources and articles on CALL. http://www.camsoftpartners.co.uk/freestuff.htm
 7. Language Learning and Technology http://llt.msu.edu/default.html
 8. EuroCALL http://www.eurocall-languages.org/
 9. Davies, Graham. Free resources and articles on CALL. http://www.camsoftpartners.co.uk/freestuff.htm
 10. Computer-Assisted Language Learning http://www.tandfonline.com/toc/ncal20/current
 11. Internet Resources for Language Teachers and Learniners. http://www.fredriley.org.uk/call/langsite/

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8. semestar