Prostor romana

Naziv
Prostor romana
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
52468
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod: panoramski prikaz proznih tendencija u francuskoj književnosti 20. stoljeća
 2. Céline : Voyage au bout de la nuit. Društveno okruženje, ideološka dimenzija i recepcija djela, temeljni motivi. Autorova poetika; analiza izražajnih sredstava. Studija protagonista.
 3. Céline : Voyage au bout de la nuit. Društveno okruženje, ideološka dimenzija i recepcija djela, temeljni motivi. Autorova poetika; analiza izražajnih sredstava. Studija protagonista.
 4. Céline : Voyage au bout de la nuit. Društveno okruženje, ideološka dimenzija i recepcija djela, temeljni motivi. Autorova poetika; analiza izražajnih sredstava. Studija protagonista.
 5. Georges Perec : Les choses. Roman i potrošačko društvo. Anti-psihološki pristup. Postupci i utjecaj "novog romana" i strukturalizma.
 6. Michel Tournier : Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Filozofski, mitološki, metafizički roman; višeslojnost teksta, palimpsest i "zloupotreba" predloška. Tradicijski supstrati, subverzija i demonizacija. Raskrižje estetičkog, alegorijskog, političkog, erotskog.
 7. Michel Tournier : Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Filozofski, mitološki, metafizički roman; višeslojnost teksta, palimpsest i "zloupotreba" predloška. Tradicijski supstrati, subverzija i demonizacija. Raskrižje estetičkog, alegorijskog, političkog, erotskog.
 8. Patrick Modiano. Rue des boutiques obscures i Les boulevards de ceinture. Analiza pripovjedačkog glasa, ključnih motiva, atmosfere, jezičnih sredstava. Tematske opsesije, kompozicijski postupci, specifičnosti pripovjednog pogleda, tipske situacije, manirizmi
 9. Patrick Modiano. Rue des boutiques obscures i Les boulevards de ceinture. Analiza pripovjedačkog glasa, ključnih motiva, atmosfere, jezičnih sredstava. Tematske opsesije, kompozicijski postupci, specifičnosti pripovjednog pogleda, tipske situacije, manirizmi
 10. Jean Echenoz. Opus; obilježja rukopisa. Žanrovski obrasci, njihova dekonstrukcija i parodiranje. Eliptičnost, distanciranost, metanarativnost, „dvostruka intoniranost“ teksta
 11. Jean Echenoz. Opus; obilježja rukopisa. Žanrovski obrasci, njihova dekonstrukcija i parodiranje. Eliptičnost, distanciranost, metanarativnost, „dvostruka intoniranost“ teksta
 12. Lydie Salvayre: La Vie intime, La compagnie des spectres. Angažirana, subverzivna proza. Studija pripovjednog glasa i tipičnih protagonista.
 13. Lydie Salvayre: La Vie intime, La compagnie des spectres. Angažirana, subverzivna proza. Studija pripovjednog glasa i tipičnih protagonista.
 14. Michel Houellebecq: djelo i kontekst
 15. Michel Houellebecq: djelo i kontekst

Ishodi učenja
 1. 1. Demonstrirati povećanu jezičnu kompetenciju, odnosno vještinu pismenog i usmenog izražavanja na francuskom, s obzirom na specifičnosti književnog, kritičkog i teorijskog diskursa
 2. 2. Kritički prosuđivati i vrednovati prozne tekstove kao semantičke i poetičke cjeline, s naglaskom na interakciju materijalnog i simboličkog prostora u konkretnom djelu
 3. 3. Ustanoviti bitne poveznice pojedinih romana s društvenim i književnim kontekstom, kao i intelektualnom baštinom
 4. 4. Uspoređivati i komentirati ideološke zasade, kompozicijske i pripovjedne strategije,temeljne motive, stilske odabire te recepcijske dosege pojedinih romana
 5. 5. Analizirati i uspoređivati distinktivna obilježja rukopisa pojedinih romanopisaca, kao i razlike njihovih književnih ambicija
 6. 6. Pri usmenom izlaganju obraniti vlastite stavove i tumačenja odabranog teksta
Metode podučavanja
Izlaganje Power point prezentacija Diskusija Seminarski rad
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Djela navedena u rasporedu rada.
Dopunska literatura
 1. Vincent Jouve, Poétique du roman, Armand Colin, 2007
 2. Roland Bourneuf i Réal Ouellet, L'Univers du roman, Presses Universitaires de France, 1995
 3. Henri Godard, Le roman, mode d'emploi, Gallimard, 2006
 4. Antoine Compagnon: Le démon de la théorie

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar