Psihologija jezika

Naziv
Psihologija jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
132496
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovog kolegija dati pregled teorija, metodologije i nalaza istraživanja u području psihologije jezika. Cilj je i uvježbavati postavljanje relevantnih pitanja o upotrebi jezika te načina na koji je na njih moguće odgovoriti istraživanjima u okviru područja psihologije jezika.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Analizirati ulogu jezikau ljudskom mišljenju
  2. Kreirati eksperiment iz područja psihologije jezika.
  3. Opisati područja primjene spoznaja iz psihologije jezika te objasniti važnost istraživanja jezika za područja primijenjene psihologije.
  4. Prepoznati uredan jezični razvoj od onog koji odstupa od uobičajenih obrazaca te identificirati glavne poremećaje vezane uz jezik.
  5. Opisati na koji način je jezik važan za proučavanje kognitivnih funkcija u različitoj životnoj dobi, kod zdravih pojedinaca i kod pojedinaca oboljelih od nekih psihičkih poremećaja
  6. Objasniti ulogu kulture u razvoju i upotrebi jezika.
  7. Objasniti usvajanje jezika i reprezentaciju jezika u mozgu te jezične procese u dječjoj i odrasloj dobi
  8. Analizirati proces usvajanja stranog jezika
  9. Usporediti razumijevanje govora i razumijevanje pisanog teksta.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar