Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv
Psihologija odgoja i obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
53604
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će upoznati glavne pojmove, teorijske modele i metode istraživanja u području učenja i poučavanja. Očekuje se da studenti shvate odnos izmedu procesa poučavanja i ishoda učenja u pojedinim akademskim domenama.
Sadržaj
 1. Ciljevi psihologije obrazovanja.
 2. Determinante ishoda učenja: osobine učenika i karakteristike obrazovnog konteksta
 3. Primjena teorijskih pristupa procesu učenja u školskom kontekstu. Pristupi poučavanju
 4. Poučavanje vještina učenja
 5. Školsko okruženje i učenje
 6. Primjena teorija motivacije u školskom kontekstu
 7. Strategije za poticanje motivacije u učenju
 8. Interesi i emocije u školskom kontekstu
 9. Razredna klima
 10. Razredna disciplina
 11. Procjenjivanje i mjerenje školskog postignuća učenika

Ishodi učenja
 1. Studenti će upoznati glavne pojmove, teorijske modele i metode istraživanja u području učenja i poučavanja
 2. Očekuje se da studenti shvate odnos izmedu procesa poučavanja i ishoda učenja u pojedinim akademskim domenama
 3. Moći će objasniti nastavnicima značenje i posljedice pojedinih pristupa poučavanju, te će moći primijeniti u radu s učenicima postupke za poticanje razvoja strategija i tehnika učenja i vještina poučavanja
 4. Studenti će moći pokazati razumijevanje teorijskih modela u području motivacije i socijalnih procesa u školskom kontekstu
 5. Moći će objasniti odnos izmedu školskog okruženja i procesa učenja i poučavanja, kao i odnos izmedu motivacijskih i socijalnoemocionalnih varijabli i školskog postignuća
 6. Studenti će moći planirati i primjenjivati postupke za utvrđivanje i poticanje motivacije za učenje kao i odgovarajuće postupke za utvrđivanje i unapređenje socijalnih odnosa u razredu i uspostavu razredne discipline
Metode podučavanja
Poučavanje metodom izlaganja. Poučavanje otkrivanjem. Poučavanje metodom rasprave.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Ocjena samostalnog seminarskog rada. Ocjena izrade radionice. Ocjena prikaza priručnika ili knjige.

Obavezna literatura
 1. Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.
Dopunska literatura
 1. Zarevski, P. (1996). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Poglavlja 2.1. – 2.4; 2.7)
 2. Brdar, I. i Rijavec, M. (1998). Što uciniti kad dijete dobije lošu ocjenu. Zagreb: IEP.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar