Psihologija učenja i poučavanja matematike

Naziv
Psihologija učenja i poučavanja matematike
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
59753
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će upoznati relevantne kognitivne i socio-emocionalne čimbenike za učenje matematike te će znati kako nastavnik može djelovati na bolje ishode poučavanja matematike.
Sadržaj
 1. Psihologija obrazovanja i učenje i poučavanje matematike
 2. Istraživačke metode u području
 3. Rezultati komparativnih istraživanja matematičkog ponašanja
 4. Međukulturalne razlike u matematičkom ponašanju i stavovima prema matematici
 5. Razlike među spolovima u stavovima i uspjehu u matematici
 6. Razvoj predmatematičkih i matematičkih znanja i vještina
 7. Deklarativno i proceduralno znanje u matematici (poznavanje činjenica i izvedbe)
 8. Učenje i poučavanje matematičkih pojmova
 9. Učenje i poučavanje matematičkih operacija
 10. Učenje i poučavanje problemskih zadataka
 11. Pristupi učenju i poučavanju matematike: sociološke i antropološke perspektive
 12. Pristupi učenju i poučavanju matematike: kognitivistički pristup
 13. Pristupi učenju i poučavanju matematike: konstruktivizam
 14. Socio-emocionalni činitelji vezani uz učenje i poučavanje matematike
 15. Stavovi prema matematici i njihov utjecaj na učenje

Ishodi učenja
 1. objasniti razvoj matematičkih pojmova kod djece te stjecanje deklarativnih i proceduralnih matematičkih znanja
 2. opisati različite pristupe poučavanju matematike
 3. objasniti utjecaj socio-emocionalnih činitelja u učenju i poučavanju matematike
 4. opisati međukulturalne i rodne razlike u matematici
 5. opisati kognitivne i socio-emocionalne karakteristike djece različite dobi i način na koji one djeluju na učenje matematike
Metode podučavanja
Predavanja i samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Liebeck, P. (1995.) Kako djeca uče matematiku. Zagreb: Educa
 2. Vlahović- Štetić, V., Vizek Vidović, V. (1988.) Kladim se da možeš – psihološki aspekti početnog učenja matematike, Zagreb: Udruga roditelja "Korak po korak".
Dopunska literatura
 1. Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2014.) Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar