Psihologijska ljetna škola

Naziv
Psihologijska ljetna škola
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
128900
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Studenti će dobiti iskustvo osmišljavanja i realizacije istraživačkog projekta kroz suradničko učenje i timski rad s kolegama i nastavnicima
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. istražiti i raspraviti dosadašnje spoznaje iz područja psihologije kojim se bavi ljetna škola
  2. kroz timski rad odabrati društveno aktualne istraživačke probleme i suradnički kreirati relevantno istraživanje
  3. primijeniti relevantnu metodologiju i odabrati ili konstruirati instrumente za istraživanje u području
  4. provesti empirijsko istraživanje u skladu s etičkim standardima struke
  5. primijeniti složene postupke obrade prikupljenih podataka
  6. suradnički interpretirati i prezentirati nalaze istraživanja
  7. integrirati spoznaje dobivene istraživanjem i timskim radom u svrhu vlastitog profesionalnog razvoja
  8. učinkovito komunicirati javnosti značaj teme i provedbe istraživanja u svrhu prikupljanja financijskih sredstava te primjene dobivenih spoznaja u praksi
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar