Računalne mreže

Naziv
Računalne mreže
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
35929
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Laboratorijske vježbe
15

Cilj
Studenti će steći razumijevanje rada računalnih mreža.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Osnovni pojmovi i primjena računalnih mreža.
 3. Klasifikacija računalnih mreža.
 4. Uvod u OSI i TCP/IP referentne modele.
 5. 1.-3. OSI sloj.
 6. 4.-7. OSI sloj.
 7. Kolokvij.
 8. Računalne mreže i autorska prava.
 9. Računalne mreže i crowdsourcing.
 10. Računalne mreže i leksikografska djela.
 11. Računalne mreže i drušvo.
 12. Računalne mreže i drušvo.
 13. Računalne mreže i drušvo.
 14. Računalne mreže i drušvo.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne pojmove referentnih modela računalnih mreža.
 2. Objasniti princip rada referentnih modela računalnih mreža.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija kojima se mogu osloboditi pismenog i usmenog dijela ispita. Ispit pismeni i usmeni.

Obavezna literatura
 1. ASP.NET Developer Center. http://msdn.microsoft.com/asp.net/
 2. Gilbert, Don. MS Windows 2000 Professional: Rješenja za male tvrtke. Zagreb: Algoritam, 2001.
 3. Tannenbaum, Andrew S. Computer Networks. Prentice Hall, 2004.
 4. Žagar, Mario. UNIX i kako ga koristiti. Zagreb: Antonić, 1997.
Dopunska literatura
 1. Ilišević, Saša. Brzi vodič kroz kućne mreže. Zagreb: Bug, 2003.
 2. Moulton, Pete. SOHO Networking: A Guide to Installing a Small-Office/Home-Office Network. Cambridge: Prentice Hall, 2002.
 3. W3 Schools. http://www.w3schools.com
 4. World Wide Web Consortium. http://www.w3c.org

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar