Rad s nadarenim učenicima (NM)

Naziv
Rad s nadarenim učenicima (NM)
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
120103
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će upoznati relevantne karakteristike darovitih učenika, način njihove identifikacije i oblike rada s darovitima unutar školskog sustava
Sadržaj
 1. Mitovi o darovitima i povijesni pregled
 2. Teorije u području nadarenih i definicije nadarenosti
 3. Kognitivne karakteristike nadarenih
 4. Socio-emocionalne karakteristike nadarenih
 5. Kreativnost kao sastavnica darovitosti
 6. Identifikacija nadarenih
 7. Mjerenje i procjenjivanje darovitosti
 8. Uloga učitelja u postupcima procjenjivanja darovitosti
 9. Posljedice identifikacije darovitih
 10. Rad s nadarenima
 11. Akceleracija
 12. Obogaćivanje sadržaja
 13. Organizacija programa za darovite
 14. Rad u timu za darovite, uloge članova tima
 15. Postojeći programi, Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći: objasniti teorije darovitosti
 2. opisati karakteristike darovitih učenika
 3. navesti načine identifikacije darovitih i ulogu učitelja/nastavnika u toj proceduri
 4. usporediti različite oblike rada s darovitima unutar obrazovnog sustava
 5. surađivati u timu pri izradi programa rada s darovitima
Metode podučavanja
Predavanja, e-učenje, samostalni rad na seminarskom zadatku
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. Čudina‑Obradović, M. (1991.). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Vlahović-Štetić,V.(Ur.) (2008.): Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Dopunska literatura
 1. Koren, I. (1989.). Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Školske novine, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 18. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij