Američko sada

Naziv
Američko sada
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
125360
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Stjecanje teorijsko-kritičkog uvida u kulturne i književne fenomene američkog društva. Samostalni rad s primarnim i sekundarnim tekstovima.
Sadržaj
  1. Kolegij predstavlja pokušaj otkrivanja i analize fundamentalnih obilježja suvremenih Sjedinjenih Američkih Država. Polazište kolegija je prosudba da 9/11 jest događaj koji je inaugurirao novo razdoblje u američkoj povijesti. U tom razdoblju, to jest u prvom desetljeću novog milenija, dogodile su se još dvije epohalne zgode: financijska kriza i izbor prvog afro-američkog predsjednika. Teme oko kojih se ocrtava američka suvremenost su sljedeće: razotkrivanje ideologije i mitova SAD-a; SAD kao egze

Ishodi učenja
  1. Upoznavanje s američkom sadašnjošću
  2. Kritičko promišljanje predmeta
  3. Prepoznavanje sličnosti razlika između SADa i Hrvatske
  4. Uočavanje ključnih pitanja današnjice
  5. Promišljanje današnje uloge humanističkog znanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
  1. http://www.ffzg.unizg.hr/anglist/?p=46
Dopunska literatura
  1. http://www.ffzg.unizg.hr/anglist/?p=46

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij