Čitanje odabranih tekstova 1

Naziv
Čitanje odabranih tekstova 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
0
Šifra
51376
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Seminar je koncipiran kao interdisciplinarna radionica tijekom koje će se studente upoznati s nekim od ključnih djela ruske književnosti do realizma. Rad na književnim tekstovima temeljit će se na metodi pomnoga čitanja, a njihovo će se razumijevanje produbiti isječcima iz igranih, animiranih i dokumentarnih filmova. Upoznavanje s kulturnim i povijesnim kontekstom tekstova omogućit će praćenje promjena na razini dijakronijskoga razvoja ruske književnosti. Studente će se poticati na samostalni i grupni aktivni rad s književnim tekstovima (izlaganja tijekom seminara, izrada eseja / seminarskoga rada). Cilj je seminara u poticanju studenata na bavljenje književnim tekstom te povezivanje različitih disciplina u tumačenju i interpretaciji književnih tekstova. Obrada književnih djela nadovezivat će se na znanja ponuđena u književnim seminarima prethodnih semestara i pratit će, koliko će to biti moguće, predavanje Pregled povijest ruske književnosti 1. Seminar će također uputiti studente na odgovorno i produktivno korištenje književnoteorijske građe i materijala iz drugih medija (internet, film).
Sadržaj
 1. Uvodne napomene.
 2. Slovo o polku Igoreve Hibridni žanr: vojna pripovijest // lirsko-epska pjesma. Književnost kijevskog razdoblja, poetika starije ruske književnosti, tzv. stil monumentalnog historizma. Književni postupci, jezik i pitanje autorstva.
 3. Zadonština Književnost epohe Kulikove bitke i tatarsko-mongolskih najezdi. „Kultura šume“. Historizam i stil književnoga djela. Ideja majčice Rusije; Kijev → Moskve. Intertekstualne veze sa Slovom o polku Igoreve.
 4. Samostalna izlaganja studenata - seminarski radovi.
 5. M. Lomonosov: Razgovor s Anakreontom; Večernee razmyšlenie...; Utrenee razmyšlenie...; Gimn borode Žanr ode. Znanstveno-filozofska poezija. Satira. Nova uloga književnosti u novom svijetu Rusije nakon Petrovih reformi. Prosvjetiteljstvo. Odnos književnosti i vlasti. Pitanje cenzure i autocenzure.
 6. D. I. Fonvizin: Nedorosl' Drama ruskog (pseudo)klasicizma: osobine i specifičnosti. „Aristokratska“ kultura. Problem obrazovanja. Nagovještaj „smijeha kroz suze“. Tipični junaci Fonvizina.
 7. Samostalna izlaganja studenata - seminarski radovi.
 8. N. V. Gogol': Šinel', Nos - tip malenoga čovjeka; naturalna škola – početak realizma u ruskoj književnosti; grad i čovjek – razine odnosa; poetika skaza A. N. Radiščev: Putešestvie iz Peterburga v Moskvu Odnos književnosti i vlasti. Sentimentalizam. Žanr ogleda / putopisa. Postupci upisivanja društvene kritike. Pseudodokumentarizam Radiščeva.
 9. N. Karamzin: Bednaja Liza Sentimentalistička pripovijest: osobine i specifičnosti. Društveno i književno značenje Jadne Lize. Kult seoskog života i kult osjećaja. Specifičnosti ženske junakinje (Liza) i muškoga junaka (Evgenij) i njihov utjecaj na kasniju rusku književnost.
 10. Samostalna izlaganja studenata - seminarski radovi.
 11. A.S. Puškin: Mednyj vsadnik Poema u romantizmu: osobine i specifičnosti. Simbolizam brončanoga konjanika i vječna tema odnosa pojedinca i vlasti. Tip „maloga čovjeka“. Simbolika Sankt-Peterburga, „grada na vodi“. Peterburški tekst ruske književnosti.
 12. N. V. Gogol': Šinel', Nos - tip malenoga čovjeka; naturalna škola – početak realizma u ruskoj književnosti; grad i čovjek – razine odnosa; poetika skaza
 13. Samostalna izlaganja studenata - seminarski radovi.
 14. Ponavljanje.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u Rusiji od početka 12. stoljeća do prve polovice 19. stoljeća
 2. upotrijebiti književno-znanstvene termine na ruskom jeziku koji su potrebni u analizi književnog djela
 3. klasificirati i opisati osnovna obilježja književnih rodova i vrsta u ruskoj znanosti o književnosti koji su relevantni za proučavano razdoblje
 4. prezentirati vlastiti rad, koristiti postojeća znanja te uočavati nove postupke u književnom tekstu
 5. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst;
Metode podučavanja
- seminari i vježbe - tehnika pomnog čitanja na književnim i filmskim predlošcima - diskusije - multimedijske prezentacije - mentorski rad - samostalni rad i samostalna izlaganja na odabrane teme
Metode ocjenjivanja
- završna ocjena je povezana s predavanjima Pregled povijesti ruske književnosti 1. - ocjena iz seminara Čitanje odabranih tekstova 1 temelji se na aktivnosti studenata te seminarskom radu

Obavezna literatura
 1. Slovo o vojni Igorevoj, prir. J. Užarević, Zagreb: Školska knjiga, 1999.
 2. Zadonština, prir. J. Užarević, Zagreb: Školska knjiga, 1999.
 3. M. Lomonosov: Stihotvorenija, Moskva: Sovetskaja Rossija, 1984.
 4. D. Fonvizin: Nedorosl', Moskva: Olimp: OOO Izdatel'stvo AST, 2000.
 5. A. Radiščev: Putovanje iz Moskve u Peterburg, Koprivnica: Šareni dućan, 2011.
 6. N. Karamzin: Bednaja Liza, Moskva: Detskaja literatura, 2002.
 7. A. S. Puškin: Mednyj vsadnik, u: Puškin, A. S. Sobranie sočinenij. Tom vtoroj. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudožestvennoj literatury, 1955.
 8. N. V. Gogol: Peterburgskie povesti, Moskva: Russkij put', 2004.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar