Čitanje odabranih tekstova 2

Naziv
Čitanje odabranih tekstova 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
0
Šifra
51380
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje osnovnih razdoblja, najvažnijih predstavnika i djela ruske književnosti od 19. do 21. stoljeća te razumijevanje logike njihova povijesnoga razvitka i povezanosti. Cilj seminara jest poticanje studenata na praktično korištenje književnoteorijske aparature pri analizi književne građe. Obrada književnih djela nadovezivat će se na znanja ponuđena u književnim seminarima prethodnih semestara i pratit će predavanje Pregled povijest ruske književnosti 2. Glavni cilj seminara jest samostalan rad studenata s tekstom.
Sadržaj
 1. A. Puškin: Mednyj vsadnik. Romantizam i peterburški tekst ruske književnosti. Gl. karakteristike žanra poeme.
 2. M. Lermontov: Geroj našego vremeni. Karakterizacija Pečorina. "Lišnij čelovek" u ruskoj književnosti. Problem žanra.
 3. N. Gogol': Šinel'; Nos. Tip i karakter "maloga čovjeka". Peterburški tekst ruske književnosti. Glavne karakteristike žanra pripovjetke.
 4. F. Dostoveskij: Krotkaja.Uvod u poetiku Dostoveskoga.
 5. F. Dostoevskij: Belye noči. Psihološki realizam.
 6. L. Tolstoj: Semejnoe sčast'e (ulomci). Visoki realizam. Poetika Tolstoja.
 7. L. Tolstoj: Semejnoe sčast'e (ulomci). Visoki realizam. Poetika Tolstoja.
 8. A. Čehov: Tri sestry. Uvod u Čehovljevu dramu.
 9. M. Gor'kij: Staruha Izergil'. Rano stvaralaštvo M. Gor'koga. Realizam. Fantastika.
 10. A. Blok: Dvenadcat'. Književnost i revolucija.
 11. M. Bulgakov: Sobač'e serdce. Problemi književne satire i poetike neslobode.
 12. A. Ahmatova: Rekviem. Vrhunci ruskoga pjesništva sovjetskoga vremena.
 13. V. Erofeev: Moskva-Petuški. Žanr. Uvod u undergorund književnost. Službena i "druga" književnost.
 14. I. Brodskij: Poltory komnaty. Emigracija. Završetak peterburškoga teksta.
 15. Sinteza. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. nabrojiti i definirati razdoblja novije ruske književnosti
 2. odrediti stilske osobine pojedinih razdoblja
 3. poznavati osnovne pisse i djela od klasicizma do posmodernizma
 4. usporediti i razlikovati ruske književne pravce u pojedinom književnopovijesnom razdoblju
 5. prosudba historiografske rusističke literature
Metode podučavanja
izlaganje analiza tekstova Power point prezentacija diskusija
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Flaker, A. 1975. «Novija ruska književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knjiga 7 (ur. A. Flaker), Zagreb: Mladost, str. 269-404.
 2. Flaker, A. 1976. Stilske formacije , Zagreb: SNL.
 3. Lauer, R. 2009. Povijest ruske književnosti , Zagreb: Golden marketing -Tehnička knjiga.
 4. Izabrani ulomci ruskih klasika koji su predviđeni kao obavezne nastavne jeidnice u sadržaju kolegija.
 5. Integralna (kraća prozna i stihovana) djela predviđena za čitanje i navedena u sadržaju kolegija.
Dopunska literatura
 1. Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom pervyj. Drevnerusskaja literatura. Literatura XVIII veka (ur. D. S. Lihačev i G. P. Makogonenko). 1980. Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie.
 2. Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom vtoroj. Ot sentimentalizma k romantizmu i realizmu (ur. E. N. Kuprejanov). 1981 Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie.
 3. Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom tretij. Rascvet realizma (ur. F. Ja. Prijm i N. I. Pruckov). 1982. Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar