Rimska provincijalna keramika

Naziv
Rimska provincijalna keramika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117484
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj ovoga predmeta je upoznati studente s vrstama, tipologijom i kronologijom rimskodobne keramike na području Rimskoga carstva, a osobito rimskih provincija Panonije i Dalmacije.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet (povijest istraživanja rimske provincijalne keramike)
 2. Kronologija i tipologija rimske keramike
 3. Tehnologija izrade rimske keramike
 4. Stolno rimsko posuđe
 5. Terra sigillata I.
 6. Terra sigillata II.
 7. Afrička sigilata i ostale produkcije
 8. Keramika tankih stijenki
 9. Glazirana antička keramika
 10. Amfore I, II (kasnoantičke, bizantske)
 11. Rimske svjetiljke
 12. Kuhinjska keramika
 13. Građevinska keramika
 14. Keramika posebne namjene
 15. Lokalna produkcija rimske keramike

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati vrstu rimske keramike.
 2. Studenti će moći prepoznati tipove rimske keramike.
 3. Studenti će moći kronološki odrediti rimsku keramiku.
 4. Studenti će moći kronološki odrediti rimsku keramiku.
 5. Studenti će moći prepoznati lokalnu proizvodnju rimske keramike.
 6. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
Predavanja uz pomoć tehničke opreme.
Metode ocjenjivanja
Položen pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Cuomo di Caprio, D., Ceramica in Archaeologia, Studia Archeologica 114, Roma 2007.
 2. Hayes, J.W., Handbook of Mediterranean Roman Pottery, London 1972.
 3. Peacock, D. P. S., Pottery in the Roman World, an ethnoarchaeological Approach, New York, 1982.
 4. Šimić-Kanaet, Z, Tilurium II, Keramika 1997. – 2006., Zagreb, 2010.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij