Rumunjske jezične vježbe III

Naziv
Rumunjske jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52174
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Ponavljanje (množina imenica, pridjevi, prezent i perfekt glagola, posvojni pridjev, prijedlozi).
 2. Cjelina: Ce ştii să faci? Zanimanja, vještine. Oblici konjunktiva u prezentu.
 3. Cjelina: Ce ştii să faci? Hobiji. Vrline i mane. Razgovor za posao.
 4. Cjelina: Ce ştii să faci? Konjunktiv/Imperativ. Uporaba konjunktiva. Futurski oblik o + konjunktiv.
 5. Cjelina: Sporturi şi sportivi. Pokazne zamjenice za blizinu i za udaljenost.
 6. Cjelina: Sporturi şi sportivi. Opisivanje sportskih aktivnosti. Pokazne zamjenice za istovjetnost. Redni broj.
 7. Cjelina: Caracteristici geografice. Stupnjevanje pridjeva. Ponavljanje.
 8. Cjelina: Minte sănătoasă în corp sănătos. Ljudsko tijelo, zdravlje. Glagol a durea.
 9. Cjelina: Minte sănătoasă în corp sănătos. Osobna higijena, lijekovi. Lična zamjenica u akuzativu.
 10. Cjelina: Minte sănătoasă în corp sănătos. Posjet liječniku. Veznik dacă. Ocazii speciale: aniversări, sărbători. Lična zamjenica u dativu.
 11. Cjelina: Vin sărbătorile... Tradiţii şi obiceiuri de iarnă. Darovi, ukrasni predmeti. Čestitke. Dativ imenica.
 12. Cjelina: Vacanţa de iarnă. Glagoli s ličnom zamjenicom u dativu. Stil de viaţă. Imperativ jednine i množine.
 13. Cjelina: Stil de viaţă. Preporuke za zdrav život. Imperativ + lična zamjenica u akuzativu i dativu.
 14. Cjelina: Activităţi relaxante. Savjeti, preporuke. Imperativ + povratna zamjenica.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pravilno upotrebljavati morfosintaktičke strukture rumunjskog jezika.
 2. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini A2.
 3. Primjenjivati leksik o obrađenim temama u govoru i pisanom tekstu na rumunjskom jeziku.
 4. Student će moći napisati pozivnicu, čestitku, pismo namjere, opisivati sportske aktivnosti.
 5. Moći će davati savjete, preporuke, izražavati zabranu.
Metode podučavanja
Vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dorobăţ, A., Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, 1999, vol. I
 2. Platon, E., Sonea, I., Vîlcu, D., Manual de limba română ca limbă străină (RLS). A1-A2, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.
Dopunska literatura
 1. Kohn, D., Puls. Manual de limba română pentru străini, Polirom, 2009.
 2. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar