Rumunjske jezične vježbe V

Naziv
Rumunjske jezične vježbe V
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52180
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Članak iz novina, ponavljanje gramatike.
 2. Cjelina: Şantier. La bloc. Vokabular. Tvorba riječi: sufiksi i prefiksi za tvorbu pridjeva.
 3. Cjelina: Şantier. Organizare de şantier. Stupnjevanje pridjeva. Mjesto pridjeva.
 4. Cjelina: Şantier. Redecorare. Izrazi slaganja / neslaganja. Prezumtiv prezent i prošli. Prilozi načina.
 5. Cjelina: Hai România! La stadion. Pe terenul de fotbal. Vokabular. Prijedlozi i prijedložni izrazi s akuzativom.
 6. Cjelina: Hai România! Viaţa de suporter. Pasivno stanje. Prijedlozi i prijedložni izrazi s genitivom i dativom.
 7. Cjelina: Maşină nouă. Maşină mică. Dacia. Opće i vlastite imenice u genitivu i dativu. Vokativ.
 8. Cjelina: Maşină nouă. Înmatriculare, actele maşinii, service. Prilozi načina (mai, încă, doar itd.). Sufiksi za vršitelja radnje.
 9. Cjelina: Clişee. Reclama. Izražavanje mišljenja, zanimanja. Načinske rečenice.
 10. Cjelina: Clişee. Filmul. Clişee de exprimare. Odnosne rečenice.
 11. Cjelina: Bucătăria românească tradiţională.şi actuală. Neodređene zamjenice.
 12. Cjelina: Stereotipuri, prejudecăţi. Femei şi bărbaţi. Tipic românesc. Pogodbena rečenica.
 13. Tekst: Ziua de naştere. Niječne zamjenice.
 14. Tekst: Eu n-am să uit. Redni broj. Pokazni član (cel, cea itd.)
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Moći će davati savjete, formulirati mišljenje, iznositi vlastita stajališta.
 2. Izražavati suglasnost, nesuglasnost, interes, nesigurnost, iznenađenje, uvjerenje.
 3. Student će moći pravilno upotrebljavati morfosintaktičke strukture rumunjskog jezika.
 4. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini B1.
 5. Primjenjivati leksik o obrađenim temama u govoru i pisanom tekstu na rumunjskom jeziku.
Metode podučavanja
Vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kohn, D., Puls. Manual de limba română ca limbă străină. Nivelurile B1-B2, Polirom, 2012.
 2. Dorobăţ, A., Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, 1999, vol. II.
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.
 2. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar