Rumunjske jezične vježbe VI

Naziv
Rumunjske jezične vježbe VI
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
52186
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Cjelina: Poveşti. Basme româneşti. Vokabular. Neodređene zamjenice.
 2. Tekst. Negustorul străin. Aorist.
 3. Prošla vremena. Pluskvamperfekt, imperfekt.
 4. Cjelina: Poveşti. Rime. Coerenţă şi coeziune. Sufiksi za umanjenice.
 5. Cjelina: Poveşti. Femeia în roşu. Supin.
 6. Cjelina: Aparenţe. Succesul social. Posvojni pridjev.
 7. Cjelina: Aparenţe. Arhitectura ca act social. Dopusne rečenice.
 8. Ponavljanje.
 9. Cjelina: Viaţa on line. Odnosna zamjenica ceea ce / ce.
 10. Cjelina: Tinereţe fără bătrâneţe. Posljedične rečenice.
 11. Cjelina: Fabrica de vise. Paradisul. Kondicional prošli
 12. Cjelina: Fabrica de vise. O lume minunată. Konjunktiv prošli.
 13. Cjelina: Fabrica de vise. Paradisul pierdut. Prijedlozi s genitivom. Razlomci.
 14. Cjelina: Fabrica de vise. Magazinul de jucării. Emfatička zamjenica (însuşi, însăşi).
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pravilno upotrebljavati morfosintaktičke strukture rumunjskog jezika .
 2. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini B2.
 3. Primjenjivati leksik o obrađenim temama u govoru i pisanom tekstu na rumunjskom jeziku.
 4. Opisati osobine lika iz bajke, tražiti dodatne informacije o proizvodu, stvoriti virtualni lik.
 5. Napisati kratku priču po zadanom materijalu.
 6. Izražavati interes, manjak interesa, ustupak.
Metode podučavanja
Vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kohn, D., Puls. Manual de limba română ca limbă străină. Nivelurile B1-B2, Polirom, 2012.
 2. Dorobăţ, A., Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, 1999, vol. II.
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.
 2. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar