Rumunjski jezik I

Naziv
Rumunjski jezik I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117750
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45

Cilj
Spontano i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje sociolingvističke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja jezika.
Sadržaj
 1. Tekst iz suvremene rumunjske proze. Analiza.
 2. Geografie: România. Sufiks -ime. Razlomci. Opis.
 3. Castelul Peleş. Tekst iz turističkog vodiča i turistička reklama. Geografske legende. Opis usporedbom. Izbjegavanje gerunda.
 4. Drumuri. Calea Victoriei. Imenice s više oblika množine. Semantička polja. Izražavanje zaključka i uvjeta.
 5. Drumuri. Transfăgărăşanul. Izražavanje mjesta i vremena. Izražavanje realnosti i mogućnosti veznicima că i să.
 6. Oraşe: Sibiul iese la rampă. Rumunjski gradovi. Vlastite imenice s određenim članom. Particip. Nabrajanje.
 7. De la casă la bloc, de la sat la oraş. Migracija sa sela u grad. Ponavljanje.
 8. Etnologie. Un paradis: Banatul. Rumunjske povijesne regije i regionalna specifičnost. Etnički pridjevi. Prilozi s pridjevnim oblikom. Genitivi u nizu.
 9. Mentalitate: Oameni ciudaţi de O. Paler. Rumunjski mentalitet. Anegdota. Vic. Lična zamjenica iz poštovanja. Oslovljavanje vokativom. Usmeni stil.
 10. Tekst iz suvremene rumunjske proze. Analiza.
 11. Text: Aventurile unui tătic. Idiomatski izrazi s česticom o. Pisanje velikim početnim slovom. Protokolarno oslovljavanje.
 12. Text: Profesoara de franceză, de P. Anghel. Homonimi. Homografi. Homofoni.
 13. Banii şi bugetul familiei. Frazemi vezani za novac. Hipoteza, preformuliranje. Argument, objašnjenje, opravdanje.
 14. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Stjecanje jezičnih kompetecija na razini B2/C1,
 2. Precizno izraziti svoje ideje i mišljenja.
 3. Preformulirati tekst izbjegavanjem gerunda ili više genitiva.
 4. Razumjeti književne tekstove te prepoznati karakteristike usmenog stila.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe (vježbe).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje

Obavezna literatura
 1. Kohn, D., Puls. Manual de limba română ca limbă străină. Nivelurile B1-B2, Polirom, 2012.
 2. AutoDidact. Proiect Grant (http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/)
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.
 2. Caracostea, D., Expresivitatea limbii române, Iaşi, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij