Rumunjski jezik II

Naziv
Rumunjski jezik II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124477
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45

Cilj
Spontano i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje sociolingvističke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja suvremenog rumunjskog jezika.
Sadržaj
 1. Tekst iz suvremene rumunjske proze. Analiza.
 2. Universul cărţii. Despre cuvinte şi limbaj, de N. Stănescu (odlomak). Predstavljanje kulturnog događaja. Vokabular, fond riječi.
 3. Literatură: Căldură mare, de I.L. Caragiale. Kolokvijalni oblici futura. Opreka. Zaključak. Apsurdni dijalog. Tvorba riječi.
 4. Cinematografie: Cristian Mungiu câştigă „Palme d’Or” pentru lungmetraj. Posuđenice. Izražavanje vremena u upravnom i neupravnom govoru. Postupci ponavljanja i rezimiranja. Ironija.
 5. Cireşarii, de C. Chiriţă (odlomak). Složenice. Promjena gramatičke kategorije. Argument, objašnjenje.
 6. Recepti rumunjske kuhinje. Un trai sănătos, de Radu Pavel Gheo. Sažimanje i proširivanje narativnog teksta.
 7. Istorie: Dracula sau Vlad Ţepeş? Promjena subjekta. Sigurnost i pretpostavka u povijesnom pripovijedanju. Rumunjski vladari. Povijest, legende i mitovi.
 8. Religie şi artă: Mănăstirea Voroneţ. Kršćanski vokabular. Vokabular slikarstva. Objašnjenje apozicijom. Izražavanje vremena (anteriornost, istovremenost, posteriornost). Isticanje. Ponavljanje.
 9. Tekst iz suvremene rumunjske proze. Analiza.
 10. Znanstveni tekst. Neologizmi. Sažimanje znanstvenog teksta.
 11. Politică. Separarea puterilor în stat. Varijante pridjeva. Izražavanje namjene. Bezličnost znanstvenog izlaganja.
 12. Economie. Politicile de personal. Criza economică. Zakonodavni i ekonomski tekstovi. Tekstovi ugovora. Izražavanje oprečnosti.
 13. Moromeţii, de M. Preda (odlomak). Ekspresivna vrijednost interpunkcije. Imenički i glagolski izrazi. Reorganizacija teksta.
 14. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Stjecati jezične kompetencije na razini C1.
 2. Student će moći razumjeti književne tekstove te prepoznati stilske različitosti.
 3. Upoznati se s vrijednošću osnovnih prefiksa i sufiksa.
 4. Proširiti vokabular identifikacijom semantičkih polja.
 5. Sažeti znanstveni teskt.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe (vježbe).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje + pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. AutoDidact. Proiect Grant (http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/)
 2. Macari, Ileana Oana, Româna pentru cei mai buni. Limbă şi civilizaţie română pentru studenţi străini, Iaşi, 2013.
 3. Bidu-Vrânceanu, A.,, Lexic comun, lexic specializat, Bucureşti, 2000.
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij