Ruska drama 19. stoljeća

Naziv
Ruska drama 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
81417
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s teorijom drame i povijesnim pregledom dramskoga stvaralaštva u Rusiji u 19. stoljeću. Kroz kolegij će se studenti upoznati s ključnim dramskim tekstovima iz 19.stoljeća. Puškin (jednočinke), Lermontov (Maskarad), Gogol' (Revizor, Ženidba), Ostrovskij (Svoi ljudi - sočtemsja), Turgenev (Mjesec dana na selu), Tolstoj (Vlast' t'my), Čehov (Čajka).
Sadržaj
 1. Upoznavanje s primarnom i sekundarnom literaturom. Plan rada. Zaduženja i obaveze.
 2. Povijesni pregled ruske drame
 3. Ruska drama u 19. stoljeću.
 4. Karakteristike ruske drame. Stilska obilježja. Razvoj ruske dramske umjetnosti.
 5. A. Griboedov, Gore ot uma.
 6. A. S. Puškin, Malen'kie tragedii. Karakteristike jednočinke.
 7. M. Ju. Lermontov, Maskarad
 8. N. V. Gogol', Revizor. (Analiza teksta i kazališne predstave). Karakteristike glume.
 9. N. V. Gogol', Ženidba
 10. A. Ostrovskij, Svoi ljudi - sočtemsja
 11. I. Turgenev, Mjesec dana na selu (Analiza teksta i kazališne predstave)
 12. L. N. Tolstoj, Vlast' t'my.
 13. Nova dramska strujanja. Modernističke tendencije u drami. Razvoj glumišta, promjene u glumačkom izričaju.
 14. A. P. Čehov, Djadja Vanja
 15. Ponavljanje i kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Klasificirati i opisati osnovna obilježja dramskoga teksta
 2. Samostalno primijeniti naučenu književno-znanstvenu i teatrološku literaturu
 3. Sintetizirati bitno u tekstu ruske dramske književnosti 19. stoljeća
 4. Prepoznati ti opisati tjelesne aspekte drame u ruskom dramskom tekstu i predstavi (adaptaciji)
 5. Usmeno prezentirati vlastiti rad o ruskoj drami 19. stoljeća (na konkretnoj temi)
 6. Samostalno izraditi seminarski rad na ruskom jeziku o ruskoj drami 19. stoljeća.
Metode podučavanja
Podučavanje, rasprava, priprema za samostalni rad i samostalni rad studenta, pismeno i usmeno izlaganje, multimedijalna nastava.
Metode ocjenjivanja
Međusobno ocjenjivanje studenata, praćenje rada tijekom semestra, kolokvij, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Danilov, S. 1957. Russkij dramatičeskij teatr 19-go veka. Leningrad, Moskva
 2. Evreinov, N. 1972. Istorija russkogo teatra. Brusselles
 3. Jakovkina, N. 2002. Russkij teatr pervoj poloviny XIX veka. Sankt-Peterburg
 4. Literaturnye teksty: Griboedov, Puškin, Lermontov, Gogol', Turgenev, Ostrovskij, Tolstoj, Čehov
Dopunska literatura
 1. Anikst, A. 1972. Teorija dramy v Rossii ot Puškina do Čehova. Moskva.
 2. Batušić, N. 1991. Uvod u teatrologiju. Zagreb
 3. D'Amico, S. 1968. Povijest dramskog teatra. Zagreb.
 4. Žuravleva, A. I. 1988. Russkaja drama i literaturnyj process XIX veka: ot Gogolja do Čehova. Moskva
 5. Crnojević-Carić, D. 2008. Gluma i identitet. Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar