Ruski jezik za akademske potrebe 3

Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117945
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje gramatike i razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja, kao priprema za primjenu usvojenih vještina i znanja u analizama stručnih tekstova i pisanju sažetaka na razini A2
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Predstavljanje sadržaja i osnovnih ciljeva kolegija. Utvrđivanje studentskih obveza. Upute za korištenje literature, rječnika i internetskih izvora (ruski portali).
 2. Komparacija pridjeva i priloga. Čitanje i slušanje ruske bajke.
 3. Složene rečenice (veznici что, чтобы, потому что, поэтому). Zamjenica который, -ая, -ое, -ые. Upravni i neupravni govor. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke. Primjena u govoru (prepričavanje teksta).
 4. Dativ jednine i množine imenica i zamjenica (ponavljanje). Pogodbene rečenice (veznici если, если бы). Čitanje i prepričavanje teksta (dijaloga) na temu kako učiti strani jezik (tehnika обратного перевода)
 5. Glagoli учить(ся), изучать, заниматься. Ponavljanje akuzativa imenica i zamjenica. Usvajanje leksika vezanog za studij i studiranje. Prevođenje kraćih tekstova na ruski jezik.
 6. Imperativ. Uvježbavanje gramatičkih oblika kroz gramatičke zadatke i na tekstu. Primjena u govoru: davanje savjeta kroz korištenje imperativa.
 7. Ponavljanje komparacije priloga i pridjeva. Opisivanje vanjštine. Primjena osnovnih jezičnih konstrukcija u govoru i pismu. Pisanje pisma (osnovni elementi pisma, stilske razlike)
 8. Kratki oblici pridjeva. Opisivanje karaktera. Priprema za pismenu provjeru: ponavljanje obrađenih gramatičkih cjelina kroz opisivanje djela poznatih ruskih slikara.
 9. Pismena provjera
 10. Brojevi u datumima (ponavljanje). Instrumental i lokativ množine pridjeva, imenica i zamjenica. Primjena usvojenih konstukcija kroz čitanje i prepričavanje kratkih tekstova.
 11. Prijedlozi (mjesto). Glagoli стоять, лежать, висеть. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke i opisivanje djela poznatih ruskih slikara.
 12. Prijedlozi (smjer). Glagoli (по)ставить, класть / положить, повесить / вешать.
 13. Ponavljanje – priprema za pismenu provjeru.
 14. Pismena provjera Usmena izlaganja na zadanu temu
 15. Usmena izlaganja ne zadanu temu

Ishodi učenja
 1. svladati tehnike čitanja literature
 2. svladati tehnike pisanja sažetaka
 3. održati kraće izlaganje na zadanu temu iz područja struke
Metode podučavanja
Nastava je zamišljena kao interakcija nastavnika i studenata. U nastavi se koriste materijali iz udžbenika i gramatičkih vježbenica, te audio materijali i video materijali s interneta. Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera, te usmeno izlaganje na zadanu temu na kraju semestra
Metode ocjenjivanja
Redovito posjećivanje nastave i redovito pisanje domaćih zadaća (5 obveznih). Dvije pismene provjere u tijeku semestra. Usmeno izlaganje na zadanu temu na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. Жили-были – 12 уроков русского языка. Базовый уровень Санкт-Петербург: Златоуст, 2005
Dopunska literatura
 1. Hrnjak A. Шаг за шагом Udžbenik ruskog jezika Zagreb: Knjigra, 2010
 2. Бондарь Н.И., Лутин С.А. Как спросить? Как сказать? Москва: Русский язык. Курсы, 2006
 3. Хавронина, С.А.; Широченская А.И. (2007) Русский язык в упражнениях Москва: Русский язык. Курсы, 2008

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij