Ruski jezik za akademske potrebe 4

Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 4
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
125394
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja u cilju stjecanja jezičnih kompetencija na razini A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Primjena usvojenih vještina i znanja u analizama jednostavnih stručnih tekstova i pisanju sažetaka
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva kao podloga za daljnji rad. Uvod u gramatičku cjelinu buduće vrijeme glagola (razlika НСВ - СВ)
 2. Buduće vrijeme glagola (jednostavni futur). Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke i primjena u govoru
 3. Brojevi – izražavanje vremena. Konstrukcije s prijedlozima с, до (по). Glagolski prilozi. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke i prepoznavanje u tekstu.
 4. Neodređene čestice –то, -нибудь, кое-. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke. Čitanje teksta – pisma. Pisanje sažetka.
 5. Negacija ни- i не-. Uvježbavanje usvojenih gramatičih i leksičkih cjelina u govoru i pismu. Priprema za pismenu provjeru.
 6. Pismena provjera. Genitiv množine imenica i brojeva. Tema: grad (Sankt-Peterburg i Zagreb). Čitanje teksta i uvježbavanje gramatičkih oblika. Usvajanje leksika i njegova primjena u govoru.
 7. Gledanje video materijala o Sankt-Peterburgu i moskovskoj podzemnoj željeznici (metrou). Uvježbavanje genitiva množine imenica.
 8. Povratni glagoli (ponavljanje) u aktivnim konstrukcijama. Uvod u pasivne konstrukcije. Uvježbavanje gramatičkih oblika kroz zadatke.
 9. Pasivne konstrukcije (глаголы СВ/НСВ)
 10. Glagolski pridjevi aktivni. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke i prepoznavanje u kratkim tekstovima (člancima).
 11. Glagolski pridjevi pasivni. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke i prepoznavanje u kratkim tekstovima (člancima).
 12. Ponavljanje – priprema za pismenu provjeru
 13. Pismena provjera
 14. Usmena izlaganja
 15. Usmena izlaganja

Ishodi učenja
 1. svladati tehnike čitanja literature
 2. istražiti temu iz područja struke ili interesa
 3. održati izlaganje na temu po izboru iz područja struke ili interesa
Metode podučavanja
Nastava je zamišljena kao interakcija nastavnika i studenata. U nastavi se koriste materijali iz udžbenika i gramatičkih vježbenica, te audio materijali i video materijali s interneta. Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera, te usmeno izlaganje na zadanu temu na kraju semestra
Metode ocjenjivanja
Redovito posjećivanje nastave i redovito pisanje domaćih zadaća (5 obveznih). Dvije pismene provjere u tijeku semestra. Usmeno izlaganje na temu po izboru na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Hrnjak A. Шаг за шагом Udžbenik ruskog jezika Zagreb: Knjigra, 2010
 2. Антонова В.Е.; Нахабина М.М.; Толстых А.А. Дорога в Россию 3 Санкт-Петербург: Златоуст, 2009
Dopunska literatura
 1. Бондарь Н.И., Лутин С.А. Как спросить? Как сказать? Москва: Русский язык. Курсы, 2006
 2. Хавронина, С.А.; Широченская А.И. (2007) Русский язык в упражнениях Москва: Русский язык. Курсы, 2008

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij