Sanskrtski seminar - epski 3

Naziv
Sanskrtski seminar - epski 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69593
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznati studente s poviješću istraživanja epike uopće, a posebno s istraživanjem sanskrtske epike. Upoznati studente s osnovnim sadržajem velikih sanskrtskih epova i pročitati s njima 350-400 strofa izvornog probranog epskog teksta
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći smjestiti sanskrtsku epsku književnost u kontekst svjetske epske književnosti
  2. Student će moći objasniti povijest istraživanja i razvoj sanskrtske epske književnosti
  3. Student će moći prepričati glavne sadržaje velikih sanskrtskih epova
  4. Student će moći samostalno čitati sanskrtski epski tekst
  5. Student će razumjeti ulogu epskog pjesništva u indijskom kulturnom krugu i u sferi indijskog kulturnoga utjecaja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar