Sanskrtski seminar - epski 4

Naziv
Sanskrtski seminar - epski 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69594
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznati studente s teorijom usmenog pjesništva i s njenim odrazom u indijskoj književnoj građi. Pročitati oko 350 strofa izvornog sanskrtskog teksta iz nekog od dvaju velikih sanskrtskih epova.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći prepoznati osobine usmenosti u sanskrtskoj epici.
  2. Student će moći prepoznati elemente klasične književnosti u sanskrtskoj epici.
  3. Student će moći primijeniti znanje o usmenosti na tehniku prevođenja na hrvatski i odabir odgovarajućeg književnog idioma.
  4. Student će moći interpretirati epski tekst i staviti ga u kulturno-povijesni kontekst.
  5. Student će moći imenovati glavne likove i motive iz sanskrtskih epova.
  6. Student će moći prepoznati epske motive u suvremenoj indijskoj književnosti.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar