Sanskrtski seminar - književni 1

Naziv
Sanskrtski seminar - književni 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69595
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s osobitostima funkcionalnoga stila klasične sanskrtske književnosti kāvye osposobiti studente za rad na tekstovima klasične književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u klasičnu sanskrtsku književnost. Podjela na śrāvyu i dr̥śyu, daljnje podjele i definicije temeljnih pojmova iz staroindijske poetike. Povijest klasične književnosti i najvažniji autori.
 2. Uvod u tekst i njegova autora izabran za čitanje na seminaru. Izdanja teksta i prijevodi.
 3. Osobitosti funkcionalnoga stila klasične književnosti, ponavljanje sanskrtskim imenskih složenica. Uvod u elektronička pomagala: mrežni rječnici, elektronički tekstovi i drugo.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati pojam klasičnoga stila u sanskrtskoj književnosti.
 2. Sudent će moći izdvojiti posebnosti klasičnoga stila u sanskrtskoj književnosti.
 3. Student će moći prepoznati odlike funkcionalnoga stila klasične sanskrtske književnosti.
 4. Student će se moći koristiti pomoćnim elektroničkim resursima koji pomažu u prijevodu klasičnoga teksta.
 5. Student će moći primjeniti znanja iz gramatike klasičnoga sanskrta za prepoznavanje oblika u klasičnome tekstu.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
 2. Lienhard, Siegfried (1984), A History of Classical Poetry Sanskrit-Pali-Prakrit, A History of Indian Literature III, 1, Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
 3. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura
 1. Warder, Anthony Kennedy (1989 – 2004): Indian Kāvya Literature, 7 vols. Delhi: Motilal Banarsidass
 2. Knjige ili znanstveni (stručni) članci vezani uz tekst koji se na seminaru čita.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 4. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar