Sanskrtski seminar - književni 3

Naziv
Sanskrtski seminar - književni 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69597
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s osobitostima funkcionalnoga stila klasične sanskrtske književnosti kāvye, osposobiti studente za rad na tekstovima klasične književnosti.
Sadržaj
 1. Sanskrtska metrika i poetika.
 2. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 3. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati metričke obrasce u klasičnoj sasnkrtskoj poeziji.
 2. Student će se moći koristiti pojmovljem staroindijske poetike u analizi klasične sanskrtske književnosti.
 3. Student će moći definirati glavne pojmove u staroindijskij poetici.
 4. Student će moći samostalno prevesti klasičan sanskrtski tekst uz pomoć rječnika i drugih priručnika.
 5. Student će moći sastaviti književni prijevod sanskrtskoga izvornika na dotjeranom hrvatskome jeziku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
 2. Lienhard, Siegfried (1984), A History of Classical Poetry Sanskrit-Pali-Prakrit, A History of Indian Literature III, 1, Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
 3. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura
 1. Warder, Anthony Kennedy (1989 – 2004): Indian Kāvya Literature, 7 vols. Delhi: Motilal Banarsidass
 2. Knjige ili znanstveni (stručni) članci vezani uz tekst koji se na seminaru čita.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar