Sanskrtski seminar - književni 4

Naziv
Sanskrtski seminar - književni 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69598
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s osobitostima funkcionalnoga stila klasične sanskrtske književnosti kāvye osposobiti studente za rad na tekstovima klasične književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u tekst i njegova autora izabran za čitanje na seminaru. Izdanja teksta i prijevodi.
 2. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 3. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će moći interpretirati djela klasične sanskrske književnosti služeći se pojmovljem indijske i zapadne poetike.
 2. Student će moći primjeniti svoja prethodno stečena znanja iz gramatike i poetike klasičnoga stila na izradu vlastita prijevoda klasičnih djela služeći se rječnikom i drugim pomagalima.
 3. Student će moći predložiti vlastiti dotjerani književni prijevod odabranoga djela klasične sanskrtske književnosti.
 4. Student će moći prosuditi o vrijednosti djela klasične staroindijske književnosti služeći se prethodno stečenim znanjima.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
 2. Lienhard, Siegfried (1984), A History of Classical Poetry Sanskrit-Pali-Prakrit, A History of Indian Literature III, 1, Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
 3. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura
 1. Warder, Anthony Kennedy (1989 – 2004): Indian Kāvya Literature, 7 vols. Delhi: Motilal Banarsidass
 2. Knjige ili znanstveni (stručni) članci vezani uz tekst koji se na seminaru čita.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar