Seminar iz njemačke književnosti 19. st. C

Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. C
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
102177
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Polaznici upoznaju književnost njemačkog jezičnog izraza između romantizma i realizma na temelju lektire, analize i interpretacije odabranih tekstova te na temelju samostalne pripreme referata i pismenog rada. Kolegij je povezan s predavanjem o istome književnopovijesnom razdoblju.
Sadržaj
 1. Dogovor o silabusu i studentskim obvezama
 2. Izbor iz lirike romantizma (Novalis, Joseph von Eichendorff)
 3. Izbor iz lirike romantizma (Novalis, Joseph von Eichendorff)
 4. Heinrich von Kleist: Der zerbrochene Krug
 5. Heinrich von Kleist: Der zerbrochene Krug
 6. Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert
 7. Ludwig Tieck: Der blonde Eckbert
 8. Izbor iz lirike Heinricha Heinea
 9. Izbor iz lirike Heinricha Heinea
 10. Franz Grillparzer: Sappho
 11. Franz Grillparzer: Sappho
 12. Georg Büchner: Woyzeck
 13. Georg Büchner: Woyzeck
 14. Theodor Fontane: Irrungen Wirrungen
 15. Theodor Fontane: Irrungen Wirrungen

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 2. Nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove i vrste, metričke oblike te stilske figure na njemačkom jeziku
 3. Izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 19. stoljeća nadalje, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 4. Nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima
Metode podučavanja
Inicijalno izlaganje, referati polaznika, diskusija o pročitanim tekstovima, traženje poveznica sa širim kontekstom povijesti književnosti.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni nazočiti seminaru, redovito čitati prema rasporedu rada i sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje te predati pismeni rad.

Obavezna literatura
 1. 1. Izbor iz lirike romantizma (Novalis, Eichendorff); 2. Kleist: Der zerbrochene Krug; 3. Tieck: Der blonde Eckbert; 4. Izbor iz lirike Heinricha Heinea; 5. Grillparzer. Sappho; 6. Büchner: Woyzeck; 7. Fontane: Irrungen Wirrrungen
 2. Sekundarna literatura: Viktor Žmegač, Zdenko Škreb, Ljerka Sekulić: Kleine Geschichte der deutschen Literatur, Königstein 1981 etc.; Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. Opladen 1984. - Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. Paderborn 2004. - Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar