Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 C

Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 C
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
103151
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati književnost njemačkog jezičnog izraza nakon 1945. i ključne fenomene njemačke društvene i kulturne povijesti.
Sadržaj
 1. Dogovor o silabusu i studentskim obvezama
 2. Ernst Jandl: Gedichte in Auswahl
 3. Ernst Jandl: Gedichte in Auswahl
 4. Ingeborg Bachmann: Gedichte und Erzählungen in Auswahl
 5. Ingeborg Bachmann: Gedichte und Erzählungen in Auswahl
 6. Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
 7. Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
 8. Franz Xaver Kroetz: Oberösterreich
 9. Franz Xaver Kroetz: Oberösterreich
 10. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin
 11. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin
 12. Heiner Müller: Hamletmaschine
 13. Heiner Müller: Hamletmaschine
 14. Iz njemačke književnosti nakon 1989
 15. Iz njemačke književnosti nakon 1989

Ishodi učenja
 1. analiza i interpretacija književnih tekstova u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (estetski, genološki, društveni, kulturni, medijski, biografski aspekti)
 2. stručna rasprava o osobnim čitateljskim iskustvima i pitanjima književnoga vrednovanja
 3. usmeno referiranje i pisanje seminarskog rada
Metode podučavanja
inicijalno izlaganje, referati polaznika, vođena diskusija
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati seminar, redovito čitati prema rasporedu rada i sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje te predati pismeni rad. Svi navedeni elementi seminarske aktivnosti ulaze u završnu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Ernst Jandl: Gedichte in Auswahl
 2. Franz Xaver Kroetz: Oberösterreich
 3. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin
 4. Heiner Müller: Hamletmaschine
 5. Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
 6. Ingeborg Bachmann: Gedichte und Erzählungen in Auswahl
 7. Iz njemačke književnosti nakon 1989
Dopunska literatura
 1. Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. 7. Auflage. Opladen 1984
 2. Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 9. Auflage. Paderborn 2004.
 3. Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar