Seminar iz UDK

Naziv
Seminar iz UDK
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
69669
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Znati raditi s Univerzalnom decimalnom klasifikacijom, Poznavati sadržaj pojedinih skupina, Znati klasificirati sadržaj prema UDK-u, Znati izraditi notaciju
Sadržaj
 1. Knjižnični klasifikacijski sustavi.
 2. Enumerativni klasifikacijski sustavi
 3. Poluenumerativni klasifikacijski sustavi
 4. Analitičko-sintetički i facetni klasifikacijski sustavi
 5. Uvod i struktura UDK
 6. Ulaganje i navođenje u UDK
 7. Rad na pojedinim skupinama - 1, 2, 3 skupina
 8. Rad na pojedinim skupinama - 7, 8, 9 skupina
 9. Rad na pojedinim skupinama - 5, 6 skupina
 10. Rad na pojedinim skupinama - 0 skupina
 11. UDK i mrežni izvori
 12. Knjižnične klasifikacije i slobodno oblikovane oznake.
 13. Povezani podaci. Ontolgije
 14. Prezentacija rezulatat istraživanja
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Primjeniti načela Univerzalne decimalne klasifikacije prilikom označivanja dokumenata
 2. Usporediti UDK oznake s ostalim klasifikacijskim sustavima
 3. Istražiti modele i načine povezivanja klasifikacijske strukture sa strukturom prirodnog jezika
 4. Vrednovati modele mapiranja klasifikacijske oznake s folksonomijama i ontologijama
Metode podučavanja
Seminari, projektno istraživanje (samostalno i u grupi), e-učenje
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit 60% ocjene Projektni zadaci 40% ocjene

Obavezna literatura
 1. McIlwaine, I.C. Univerzalna decimalna klasifikacija : upute za uporabu / prevela J. Leščić Lokve : Benja ; Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; Osijek : Filozofski fakultet, 2004.
 2. Slavić, A. (2001) UDK i druge opeće velike klasifikacijske sheme dostupne na Webu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske,44 (1-4), 38-51. http://www.acorweb.net/upload/asscans.pdf
 3. Slavic, Aida (2006) UDC in subject gateways: experiment or opportunity? Knowledge Organization, 33 (2) 2006, pp. 67-85. http://dlist.sir.arizona.edu/1556/
 4. Slavić, A. (2006) Razina korištenja UDK u knjižničnim OPAC-ima: pilot istraživanje 2004.-2005., Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 49, 3-4, 149-173. http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/255/vbh/God.49(2006),br.3-4
 5. Slavic, A. (2008): Use of the Universal Decimal Classification: a worldwide survey. Journal of Documentation, 64 (2), pp. 211-228. http://dlist.sir.arizona.edu/1555/
Dopunska literatura
 1. Univerzalna decimalna klasifikacija : hrvatsko džepno izdanje / prijevod s engleskog Jelica Lešić. - Zagreb : Naklada Nediljko Dominović , 2003.
 2. Univerzalna decimalna klasifikacija/ urednica Lidija Jurić Vukadin ; prevoditelji Zvonimir Baletić.. [et al.]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica , 2005.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij