Sintaksa ukrajinskog jezika II

Naziv
Sintaksa ukrajinskog jezika II
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51365
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Usvajanje sintakse i interpunkcije suvremenoga ukrajinskoga standardnoga jezika. Usporedba ukrajinskog sintaktičkog opisa s hrvatskim. Svladavanje sintaktičkih jedinica - nepunih rečenica, konstrukcija s nizanjem naknadnim dodavanjem i polupredikativnih konstrukcija, složenih rečenica (sindetskih i asindetskih). Rad na upotrebi upravnog i neupravnog govora i preoblikovanju rečenica s upravnim govorom u rečenice s neupravnim govorom.
Sadržaj
 1. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Jednočlane rečenice“. Nepune (krnje) rečenice. Vrste nepunih (krnjih) rečenica (kontekstualne, situativne, eliptične). Vježbe: Određivanje različitih tipova nepunih (krnjih) rečenica.
 2. Predavanje: Nepune (krnje) rečenice. Tipovi nepunih (krnjih) rečenica (kontekstualne, situativne, eliptične). Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline "Nepune rečenice. Vrste nepunih rečenica". Vježbe: Sastavljanje različitih tipova nepunih (krnjih) rečenica.
 3. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Nepune rečenice. Vrste nepunih rečenica“. Jednostavne rečenice s nizanjem. Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice s nizanjem“. Vježbe: Interpunkcija jednostavnih rečenica s nizanjem. Sintaktička analiza. Sastavljanje rečenica.
 4. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice s nizanjem“. Jednostavne rečenice s polupredikativnim konstrukcijama. Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice s polupredikativnim konstrukcijama“. Vježbe: Interpunkcija jednostavnih rečenica s polupredikativnim konstrukcijama. Sintaktička analiza. Sastavljanje rečenica.
 5. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice s polupredikativnim konstrukcijama“. Jednostavne rečenice s naknadnim dodavanjem. Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice s polupredikativnim konstrukcijama“. Vježbe: Interpunkcija jednostavnih rečenica s polupredikativnim konstrukcijama. Sintaktička analiza. Sastavljanje rečenica.
 6. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice s naknadnim dodavanjem“. Složene rečenice. Podjela složenih rečenica (sindetske i asindetske rečenice). Vježbe: Sintaktička analiza složenih rečenica. Shematski prikaz. Sastavljanje rečenica.
 7. Predavanje: Nezavisno složene rečenice (sastavne, suprotne, rastavne). Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Nezavisno složene rečenice“. Vježbe: Interpunkcija u nezavisno složenim rečenicama. Sintaktička analiza. Shematski prikaz. Sastavljanje rečenica.
 8. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Nezavisno složene rečenice“. Zavisno složene rečenice. Logičko-gramatička podjela (subjektne i predikatne). Vježbe: Interpunkcija u zavisno složenim rečenicama. Sintaktička analiza. Sastavljanje rečenica.
 9. Predavanje: Zavisno složene rečenice. Logičko-gramatička podjela (atributne, objektne i adverbijalne). Vježbe: Interpunkcija u zavisno složenim rečenicama. Sintaktička analiza. Sastavljanje rečenica.
 10. Predavanje: Zavisno složene rečenice. Strukturno-semantička podjela (odredbene, izrične, priložne). Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Zavisno složene rečenice“. Vježbe: Interpunkcija u zavisnosloženim rečenicama. Sintaktička analiza. Sastavljanje rečenica.
 11. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Zavisno složene rečenice“. Asindetske rečenice s istovrsnim predikativnim dijelovima. Interpunkcija u asindetskim rečenicama. Vježbe: Interpunkcija u asindetskim rečenicama. Sintaktička analiza.
 12. Predavanje: Asindetske rečenice s raznovrsnim predikativnim dijelovima. Interpunkcija u asindetskim rečenicama. Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Asindetske rečenice“. Vježbe: Interpunkcija u asindetskim rečenicama. Sintaktička analiza. Sastavljanje asindetskih rečenica.
 13. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Asindetske rečenice“. Upravni i neupravni govor. Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline "Upravni i neupravni govor". Vježbe: Interpunkcija upravnoga govora. Preoblikovanje rečenica s upravnim govorom u rečenice s neupravnim govorom.
 14. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline "Upravni i neupravni govor". Diskusija o pojedinim pitanjima.
 15. Zaključivanje ocjena na temelju kontinuiranog praćenja.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i upotrijebiti istovrsne članove, konstrukcije s naknadnim dodavanjem, parentezama i dr., sastaviti rečenice s nabrojenim sintaktičkim jedinicama na ukrajinskom jeziku.
 2. Opisati na ukrajinskom jeziku, upotrijebiti i analizirati krnje rečenice.
 3. Sastaviti na ukrajinskom jeziku, preoblikovati i upotrijebiti različite tipove složenih (sindetskih i asindetskih) rečenica.
 4. Upotrijebiti pravila interpunkcijske norme ukrajinskog jezika u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku.
 5. Prepoznati, preoblikovati i usporediti upravni i neupravni govor.
 6. Objasniti na ukrajinskom jeziku i upotrijebiti metajezik sintakse.
 7. Zaključiti o sličnostima i različitostima pojedinih elemenata sintaktičkog sustava ukrajinskog i hrvatskog jezika.
 8. Koristiti stručnu i znanstvenu sintaktičku literaturu.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, interakcija sa studentima, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje ili usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Sučasna ukrajins’ka mova (red. M.Ja. Pljušč) (2009). – Kyjiv.
 2. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
 3. Pranjković I. (1998). Hrvatski jezik 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije. – Zagreb.
 4. Silić J., Pranjković I. (2005). Gramatika hrvatskoga jezika. – Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Šuljžuk K.F. (2004). Syntaksys ukrajins’koji movy. – Kyjiv.
 2. Vyhovanec’ I.R. (1993). Gramatyka ukrajins’koji movy. – Kyjiv.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar