Sintaktička analiza I

Naziv
Sintaktička analiza I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
79920
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Poboljšati studentske jezične kompetencije tako što će se poboljšati vještina analize rečenica
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, važnost sintakse, zašto će biti korisno naučiti sintaktičku analizu, povijest proučavanja sintakse
 2. Pripremanje rečenice za analizu
 3. Predikat i njegovi dijelovi
 4. Objekti po vrstama i oblicima
 5. Priložne oznake po vrstama i oblicima
 6. Atributi i apozicije
 7. Sekundarni rečenični dijelovi
 8. Red riječi u rečenici
 9. Zamjenica "es" - uloge i funkcije
 10. Pasivne i nominalne transformacije

Ishodi učenja
 1. Pripremiti rečenicu za sintaktičku analizu
 2. Razlikovati rečenične dijelove (Satzglijeder) jedne od drugih
 3. Razlikovati uloge rečeničnih dijelova prema valencijskom modelu
 4. Razlikovati rečenične dijelove od manjih rečeničnih elemenata (osobito atributa)
 5. Razlikovati rečenične dijelove prema semantičkim ulogama
 6. Prepoznati sekunndarne rečenične dijelove i rečenične dijelove koji se odnose na cijelu rečenicu
Metode podučavanja
Kraće uvodno predavanje Praktična analiza rečenica
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija ili pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Helbig/Buscha (2001.): Deutsche Grammatik. Langenscheidt
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar