Sintaktička analiza II

Naziv
Sintaktička analiza II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
80897
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Osvješćivanje pluralnosti sintaktičkih klasifikacija i postavaka, usvajanje metoda i načela sintaktičke analize na razini zavisno i nezavisno složenih rečenica, kontrastiranje hrvatske i njemačke sintakse
Sadržaj
 1. Dijelovi jednostavne rečenice
 2. Složena rečenica
 3. Nezavisno složena rečenica
 4. Zavisno složena rečenica
 5. Subjektna, objektna i predikatna rečenica
 6. Priložna rečenica
 7. Priložna rečenica
 8. Priložna rečenica
 9. Atributna rečenica
 10. Infinitivne i participijalne konstrukcije
 11. Analiza višestruko složene rečenice
 12. Analiza višestruko složene rečenice
 13. Analiza višestruko složene rečenice
 14. Analiza višestruko složene rečenice
 15. Analiza višestruko složene rečenice

Ishodi učenja
 1. primijeniti sintaktičko nazivlje i kategorije
 2. upoznati principe ovisnosne gramatike
 3. identificirati i analizirati rečenične strukture
 4. identificirati i analizirati dijelove složenih rečenica
 5. znati prevesti složene sintaktičke strukture
 6. usporediti njemačke i hrvatske sintaktičke strukture
Metode podučavanja
Analiza autentičnih tekstova, pojedinačni i grupni rad
Metode ocjenjivanja
Završni kolokvij, aktivnost na satu

Obavezna literatura
 1. Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt, 2004
Dopunska literatura
 1. Hentschel, Elke; Harald Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik, 3. Aufl., Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2003
 2. Eisenberg, Peter: Grundriß der deutschen Grammatik, Bd. 2: Der Satz, Stuttgart - Weimar: Metzler, 1999

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar