Skandinavija i Skandinavci

Naziv
Skandinavija i Skandinavci
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
7
Šifra
36042
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Omogućiti studentima upoznavanje s obilježjima skandinavskih zemalja i skandinavskih kultura, stjecanje znanja koje će biti podloga kasnijim kolegijima i općenito omogućiti bolje razumijevanje i uspješnije snalaženje u skandinavskim temama.
Sadržaj
 1. predstavljanje kolegija, upute za izradu prezentacije te za izradu seminarskog rada; Danska: geografske, demografske i gospodarske karakteristike Danska: geografske i demografske i gospodarske karakteristike
 2. dansko društvo; pregled geografskih, gospodarskih, demografskih i društvenih karakteristika Ferskih otoka i Grenlanda; pregled geografskih, gospodarskih, demografskih i društvenih karakteristika Islanda
 3. prapovijest i predvikinško razdoblje na sjeveru Europe; vikinško doba na sjeveru Europe
 4. vikinško društvo i kultura; povijest Danske - od uspostave države do perioda apsolutizma
 5. povijest Danske od prosvjetiteljstva do 21. stoljeća; srednjevjekovna islandska republika; kasnija povijest Islanda
 6. pregled geografskih i demografskih karakteristika Norveške; norveško gospodarstvo; suvremeno norveško društvo
 7. studentske prezentacije na odabrane teme; povijest Norveške od stvaranje jedinstvene kraljevine do samostalnosti
 8. kolokvij: nordijski prostor, Island, Danska Norveška u 20.st.
 9. studentske prezentacije na odabrane teme
 10. švedski reljef, klima, flora i fauna; stanovništvo Švedske, naselja, migracije kroz povijest
 11. kolokvij (Norveška) Švedska: gospodarstvo, državna uprava, političke stranke
 12. povijest Švedske od uspostavljanja države do Ustava iz 1809.
 13. Švedska u 19. i u 20.st.
 14. studentske prezentacije na odabrane teme
 15. studentske prezentacije na odabrane teme; kolokvij (Švedska)

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati geografske karakteristike Švedske, Danske, Norveške, Islanda, Grendlanda i Ferskih otoka;
 2. opisati demografske karakteristike suvremenih skandinavskih društava;
 3. opisati organizaciju državne uprave u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj;
 4. opisati period najstarije povijesti skandinavskog prostora i nabrojati najvažnije arheološke lokalitete/ nalaze iz tog perioda;
 5. opisati razvoj i karakteristike vikinškog perioda, glavne događaje, povijesne izvore i nalaze;
 6. opisati glavne smjerove povijesnog razvoja skandinavskih društava;
 7. nabrojati bitne događaje i osobe i objasniti njihovu ulogu u političkoj povijesti Švedske, Danske, Norveške i Islanda;
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Lagerqvist, L.O. (2001) Swedish History / Schwedische Geschichte, Svenska institutet
 2. Graham-Campbell, J. (2001) The Viking World, Frances Lincoln
 3. Wilson, D. M. (1970), The Vikings and Their Origins, Thames & Hudson, str. 13-69
Dopunska literatura
 1. Danielson, D. - Groenlie, H. (1995) NORWAY: A History from the Vikings to Our Own Times, Scandinavian Uni. Press
 2. Himmelstrup, P. (1995), Discover Denmark – on Denmark and the Danes; Past, Present and Future, The Danish Cultural Institute
 3. Jespersen, K. J. V. (2011), A History of Denmark, Palgrave Macmillan
 4. Karlsson, G. (2000), The History of Iceland, University of Minnesota Press
 5. Wilson, D. M. (1970), The Vikings and Their Origins, Thames & Hudson
 6. Anker, L. – Litzell, G. – Lundberg, B.A. (2002) World Heritage Sites in Sweden, Svenska institutet – The National Heritage Board
 7. Häggroth, S. - Kronvall, K. – Riberdahl, C. – Rudebeck, K. (1999) Swedish Local Government – Traditions and Reforms, Svenska institutet
 8. Sedig, K. (2002) Swedsih Innovations, Svenska institutet
 9. Simek, R. (1998) Die Wikinger, Beck

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar