Slovačka književnost na filmu

Naziv
Slovačka književnost na filmu
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
125612
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje sa značajnim filmskim adaptacijama slovačkih književnih djela iz različitih stilskih formacija.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Upoznavanje sa strukturom, sadržajem i ciljevima kolegija te literaturom i studentskim obvezama.
 2. Uvod u naratologiju. Priča i diskurs. Književna i filmska naracija. Filmske adaptacije književnih djela.
 3. Slika Jurja Jánošíka u slovačkoj književnosti i filmu. Konstrukcija legende o Jánošíku. Analiza: Ján Botto: Smrť Jánošíkova (1862) – Jánošík (režija: Martin Frič, 1935).
 4. Dekonstrukcija legende o Jánošíku. Analiza: Jánošík. Pravdivá história. (režija: Agnieszka Holland, Kasia Adamik, 2009).
 5. Legenda o Alžbeti Báthory u slovačkom filmu. Analiza: Báthory (režija: Juraj Jukubisko, 2008).
 6. Analiza književnoga djela i filmske adaptacije: Peter Pišťanek: Muzika (1993) – Muzika (režija: Juraj Nvota, 2008).
 7. Analiza književnoga djela i filmske adaptacije: Peter Pišťanek: Rivers of Babylon (1991) – Muzika (režija: Vladimír Balco, 1998).
 8. Analiza književnoga djela i filmske adaptacije: Viliam Klimáček: Gotika (2002) - Polčas rozpadu (režija: Vladimír Fischer, 2007).
 9. Analiza književnoga djela i filmske adaptacije: Ladislav Ballek: Južná pošta (1974) – Južná pošta (režija: Stanislav Párnický, 1987).
 10. Analiza književnoga djela i filmske adaptacije: Peter Jaroš: Tisícročná včela (1979)- Tisícročná včela I – II (režija: Juraj Jakubisko, 1983).
 11. Analiza književnoga djela i filmske adaptacije: Vincent Šikula: Nebýva na každom vŕšku hostinec (1966) - Ľalie poľné (režija: Elo Havetta, 1972).
 12. Analiza književnoga djela i filmske adaptacije: Martin Kukučín: Rysavá jalovica (1885) - Rysavá jalovica (režija: Martin Ťapák, 1970).
 13. Analiza književnoga djela i filmske adaptacije: Ján Johanides: Potápača priťahujú pramene mora (1963) – 322 (režija: Dušan Hanák, 1969).
 14. Analiza književnoga djela i filmske adaptacije: Dominik Tatarka: Panna zázračnica (1945) – Panna zázračnica (režija: Štefan Uher, 1966).
 15. Ponavljanje i sintetiziranje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati, komentirati i usporediti povijesna razdoblja slovačke književnosti i filma na temelju analiza konkretnih književnih djela i njihovih filmskih adaptacija, sukladno vlastitim afinitetima.
 2. Studenti će moći primijeniti temeljne književnoteorijske i filmološke spoznaje koje se odnose na nastavni predmet.
 3. Studenti će moći samostalno interpretirati filmske adaptacije slovačkih književnih djela, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, diskusija, projekcija audiovizualnih materijala.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje rada studenata tijekom cijeloga semestra kroz diskusije o nastavnim temama. Na kraju semestra studenti su dužni napisati usporedbe četiriju odabranih književnih predložaka i njihovih filmskih obrada.

Obavezna literatura
 1. Četiri književna djela i filmske adaptacije po izboru.
Dopunska literatura
 1. Bluestone, G. (1961). Novels into Film. Berkeley / Los Angeles: University of California Press.
 2. Chatman, S. (1980). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca / London: Cornell University Press.
 3. McFarlane, B. (1996). Novel to Film. An Introduction to the Theory of Adaptation. Clarendon press Oxford.
 4. Macek, V., Paštéková, J. (1997). Dejiny slovenskej kinematografie. Bratislava: Osveta.
 5. Šmatláková, R., Šmatlák, M. (2005). Filmové profily. Slovenskí režiséri hraných filmov. Bratislava: Slovenský filmový ústav.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij