Slovačke jezične vježbe V

Naziv
Slovačke jezične vježbe V
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
52297
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Proširivanje i produbljivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini B1/B2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, njegov opis, predstavljanje literature i metoda podučavanja.
 2. Gramatika: ponavljanje; tema: tradicionalna hrana i piće.
 3. Gramatika: propozicije; tema: klasična i internetska trgovina.
 4. Gramatika: deverbativi; tema: posao i usluge.
 5. Gramatika: osobne zamjenice; tema: kazalište, film, galerija, moda, fotografija, umjetnost.
 6. Gramatika: pasivni participi; tema: policija, sud, zločin, kazna.
 7. Gramatika: verbalni prefiksi; tema: poznati kriminalci (Robin Hood, Juraj Jánošík).
 8. Gramatika: ponavljanje; tema: politika i politički sustav.
 9. Gramatika: ponavljanje; tema: poznati političari.
 10. Gramatika: ponavljanje; tema: izbori i pravo glasa.
 11. Gramatika: ponavljanje; tema: Republika Slovačka, historija i državni simboli.
 12. Gramatika: ponavljanje; tema: praznici i tradicija.
 13. Gramatika: ponavljanje; tema: UNESCO, dvorci i kurije u Slovaškoj.
 14. Gramatika: ponavljanje; tema: kulturni događaji u Slovačkoj.
 15. Priprema za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Koristiti gramatiku na razini B1/B2.
 2. Čitati s razumijevanjem na razini B1/B2.
 3. Slušati s razumijevanjem na razini B1/B2.
 4. Razgovarati o temama, koristiti i primjenivati leksik na razini B1/B2 i izraziti vlastito mišljenje.
 5. Pisati pragmatične tekstove.
 6. Pisati o temama, koristiti i primjenivati leksik na razini B1/B2 i izraziti vlastito mišljenje.
 7. Objašnjavati književne i publicističke tekstove na razini B1/B2.
 8. Razumjeti kontekst slovačkih realija.
Metode podučavanja
Objašnjavanje i demonstracija; rad s publicističkim i književnim tekstovima, audio i video materijalima; konverzacije, diskusije i role-playing; prezentacije; eseji.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem pismenih testova, kroz eseje, aktivitno sudjelovanje, konverzaciju, izvršavanja studentskih obveza kao što su redovito prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i seminarski rad ili projekt.

Obavezna literatura
 1. KAMENÁROVÁ, Renáta et al.: Krížom-krážom : Slovenčina B1, Univerzita Komenského, Bratislava, 2011.
 2. KURIC, Andrija: Obrázkový slovník česko-slovensko-chorvátsko-nemecko-anglický a konverzácia – Slikovni rječnik češko-slovačko-hrvatsko-njemačko-engliski i konverzacija. Savez Slovaka u Republiki Hrvatskoj, Našice, 2011.
 3. KURSAR, Mária – SESAR, Dubravka: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 4. VAJIČKOVÁ, Mária: Slovenčina pre cudzincov : Gramatické cvičenia. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009.
 5. ŽIGOVÁ, Ľudmila: Slovenčina pre cudzincov : Gramatická a pravopisná cvičebnica. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar