Sociolingvistika

Naziv
Sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117636
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura