Sociološke teorije moći

Naziv
Sociološke teorije moći
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51331
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj se predmeta sastoji u tome da, pregledom glavnih teorijskih i istraživačkih uvida, studente potakne na promišljanje problema moći kao jednog od ključnih tvorbenih elemenata društvenog života i političkog procesa. Predmet je stoga, uz nužnu rekapitulaciju teorijske baštine, usredotočen na suvremene sociološko-analitičke prinose teoriji moći, kako bi studentima sociologije omogućio da se pripreme za razumijevanje i istraživanje tog problema u suvremenim društvenim okolnostima.
Sadržaj
 1. Pojam moći i različita odreñenja pojma u tradiciji filozofske i socijalno-znanstvene misli (Platon, Aristotel, Akvinski, Machiavelli, Bacon, Hobbes, Rousseau);
 2. država, moć, suverenitet (Bodin);
 3. moć spram prirode, društvena i politička moć; sociološka tematizacija moći (Weber);
 4. izvori, oblici i upotreba moći (De Jouvenel, Wrong);
 5. antinomije moći: koncentracija/difuzija, ekspanzija/redukcija, monizam/pluralizam; dva lica moći (Bachrach/Baratz);
 6. demokracija i moć (Dahl);
 7. problem totalitarne moći (Arendt);
 8. elite i moć (Mills);
 9. decentriranje i mikrofizika moći (Foucault);
 10. nasilje i moć (Sorel);
 11. masovno društvo i moć (Gasset, Canetti);
 12. bogatstvo, siromaštvo, moć (Landes);
 13. mediji, "društvo spektakla", ideologija i moć (Debord, Baudrillard, Marger);
 14. Globalizacija i konstelacija moći (Chomsky, Stiglitz, Held, Beck).
 15. umijeće otpora

Ishodi učenja
 1. znati razlikovati i prepoznati oblike moći u društvenim odnosima
 2. razumijeti osnovne sociološke pristupe u proučavanju društvene moći
 3. moći identificirati ključne autore i koncepte u problematizaciji moći te razlikovati njihove pristupe
Metode podučavanja
Predavanja, seminarske diskusije, istraživačke radionice
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit i/ili pisani radovi na odabrane teme

Obavezna literatura
 1. Wrong, D. (1979). Power. Its Forms, Bases, and Uses. Oxford: Basil Blackwell
 2. Galbraith, J.K. (1987). Anatomija moći. Zagreb: Stvarnost
Dopunska literatura
 1. Baruzzi, A: Uvod u političku filozofiju novog vijeka, Zagreb, 1994.
 2. Arendt, H.: Totalitarizam, Zagreb, 1998.
 3. Foucault, M.: Nadzor i kazna, Zagreb, 1995
 4. Canetti, E.: Masa i moć, Zagreb, 1984.
 5. Michels, R.: Sociologija partija u suvremenoj demokraciji, Zagreb, 1990.
 6. Hayek, F.: Politički ideal vladavine prava, Zagreb, 1994.
 7. Dahl, R. A.: Poliarhija. Participacija i opozicija, Zagreb, 1998.
 8. Dahl, R. A: O demokraciji, Zagreb, 2000.
 9. Debord, G.: Društvo spektakla, Zagreb, 2002.
 10. De Tocqueville, A: Stari režim i revolucija, Zagreb, 1994.
 11. Agamben, G.: Homo sacer. Suverena moć i goli život, Zagreb, 2006.
 12. Bodin, J.: Šest knjiga o republici (VIII. i X. poglavlje), Zagreb, 2002.
 13. Lukes, S.: Power. A Radical View. London, 1974.
 14. Boulding, K.E.: The Nature of Power; U: Boulding, K.E.: Three Faces of Power, London, 1990.
 15. Mann, M.: The Sources of Social Power. Sv. I. Str. 1 -71, Cambridge, 1986.
 16. Foucault, M.: Znanje i moć, Zagreb, 1994.
 17. Arendt, H.: O nasilju; U: H. Arendt: Politički eseji, Zagreb, 1996.
 18. Hinsley, F.: Suverenitet, Zagreb, 1990.
 19. Weber, M.: Vlast i politika, Zagreb, 1999.
 20. Aron, R.: Macht, Power, Moć - demokratska proza iIi demonska poezija; U: R. Aron: Demokracija i totalitarizam, Zagreb, 1996.
 21. Neumann, F.: Pristupi izučavanju političke moći. U: Neumann, F.: Demokratska i autoritarna država, Zagreb, 1974.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar