Sovjetski mit u postsovjetskoj književnosti i filmu

Naziv
Sovjetski mit u postsovjetskoj književnosti i filmu
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
131559
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija jest upoznati studente 3. i 4. godine ruskoga jezika i književnosti s osnovnim značajkama sovjetskoga mita (kroz teorijske postulate B. Grojsa, E. Dobrenka, S. Bojm, L. Bulavke, A. Jurčaka i drugih teoretičara-sovjetologa), usmjeravajući njihovu pažnju na važnu mitotvorbenu ulogu koju sovjetska kultura ima u suvremenoj ruskoj (postsovjetskoj) kulturi i umjetnosti. Studenti će na primjeru suvremenih književnih predložaka (D. Prigov, V. Pelevin, V. Sorokin, T. Tolstaja) i filmskih ostvarenja (I. Dyhovičyj, A. Fedorčenko, K. Šahnazarov, P. Lungin, N. Mihalkov) moći objasniti i tumačiti različite moduse preosmišljavanja sovjetske prošlosti, imajući u vidu širu tendenciju povratka u prošlost postsocijalostičkih društava, pojavu nostalgije te važnost koju mjesta sjećanja (P. Nora, J. Assmann) imaju u ruskome historijskom (kolektivnom) pamćenju. Ponuditi dijakronijsko praćenje nekoliko ključnih aspekata sovjetske mitologije, kao što su kultura svakodnevice, osvajanje svemira, koncept patriotizma i heroizma, mit o Drugome svjetskom ratu, totalitarno društvo, problem umjetnika i vlasti te poetike (ne)slobode.
Sadržaj
 1. nastavna jedinica: Uvodna razmatranja o sadržaju kolegija, načinu rada i obavezama studenata. Komentar ponuđene literature.
 2. nastavna jedinica: Razumijevanje sovjetske civilizacije i nastajanje (sovjetskoga) mita. Mit danas – osnovne značajke. (A. Sinjavskij; M. Geller, E. Kobleva, R. Barthes).
 3. nastavna jedinica: Oproštaj od sovjetskoga kanona (H, Gunther, Vik. Erofeev). Film Gorod Zero K. Šahnazarova.
 4. nastavna jedinica: Sovjetski mit i književni postmodernizam 1. (O. Bogdanova, M. Epštejn, M. Lipoveckij). Komunizam i postmodernizam. Socrealizam i Soc-art. V. Sorokin (demitologizacija sovjetskoga mita).
 5. nastavna jedinica: Sovjetski mit i književni postmodernizam 2. (O. Bogdanova, M. Lipovetsky, A. Genis). Mitologizacija sovjetske stvarnosti u ranome stvaralaštvu V. Pelevina 1990-ih godina.
 6. nastavna jedinica: Obaranje mitova sovjetskoga krajobraza u suvremenome ruskom filmu (B. Beumers, E. Widdis). Film Taksi-bljuz P. Lungina.
 7. nastavna jedinica: Dijalog s prošlošću: homo sovieticus, „sovok“ (M. Geller, O. Molčanova, S. Bojm). Film Utomlennye solncem N. Mihalkova.
 8. nastavna jedinica: Dijalog s prošlošću: homo sovieticus, „sovok“ (M. Geller, O. Molčanova, S. Bojm). Film Prorva I. Dyhovičnogo.
 9. nastavna jedinica: Čapaev – D. Furmanov i V. Pelevin. (V. Pelevin: Čapaev i Pustota)
 10. nastavna jedinica: mitologizacija "sovjetske hrane" (A. Genis; P. Vajl'/A. Genis)
 11. nastavna jedinica: Mit o Drugome svjetskog ratu u suvremenoj ruskoj kinematografiji.
 12. nastavna jedinica: Utopija. Mašta. Ideja svijetle budućnosti i osvajanja Mjeseca. Film Pervye na Lune A. Fedorčenka.
 13. nastavna jedinica: Nova antiutopija. V. Sorokin: Den’ opričnika.
 14. nastavna jedinica: Ponavljanje.
 15. nastavna jedinica: Završne upute za izradu seminarskoga rada.

Ishodi učenja
 1. nabrojiti i opisati književno-znanstvene termine na ruskom jeziku koji su potrebni za analizu književnoga djela
 2. ovladati potrebnim metajezikom
 3. prezentirati vlastiti rad, koristiti postojeća znanja te uočavati nove postupke u književnom tekstu
 4. komparativno tumačiti i analizirati fenomene sovjetske prošlosti u umjetničkome diskursu sadašnjosti
 5. teorijski pojasniti prirodu reaktualizacije sovjetske kulture pojedinoga autora na filmskim i književnim predlošcima
 6. samostalno izraditi seminarski rad u kojemu analiziraju, propitkuju te sažimaju rezultate svoga istraživanja.
Metode podučavanja
– izlaganje, analiza tekstova, diskusija – powerpoint prezentacija – web projekcije – projekcije filmova i dokumentaraca
Metode ocjenjivanja
Pismeni seminarski rad. Usmeno izlaganje.

Obavezna literatura
 1. H. Gunther 2001. Proščanie s sovetskim kanonom, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_2001_num_73_4_6747.
 2. V. Erofeev 1990. Pominki po sovetskoj literature, http://www.fedy-diary.ru/?p=3883.
 3. A. Sinjavskij 2002. Osnovysovetskojcivilizacii, Moskva: Agraf.
 4. M. Lipoveckij 2008. Paralogii: Transformacii (post)modernistskogo diskursa v russkoj kul’ture 1920-2000-h godovi, Moskva: NLO.
 5. O. Bogdanova 2004. Postmodernizm v kontekste sovremennoj russkoj literatury, SPB: Filolog.
Dopunska literatura
 1. Виктор Пелевин: Омон Ра
 2. Виктор Пелевин: Чапаев и Пустота
 3. Владимир Сорокин: Первый субботник
 4. Владимир Сорокин: День опричника

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar