Srednjovjekovna nacionalna arheologija

Naziv
Srednjovjekovna nacionalna arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51130
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Primjena i produbljivanje znanja stečenih na kolegiju Rani srednji vijek u Hrvatskoj, kroz obradu pojedinih užih tema. Tek s pohađanjem oba kolegija studenti aktivno ovladavaju znanjima iz arheološke problematike ranoga srednjeg vijeka u Hrvatskoj.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s mogućim temama proseminarskih radova.
 2. Dodjela teme pismenog rada svakom pojedinom studentu. Upućivanje na osnovnu literaturu.
 3. Izlaganje proseminarskog rada na nastavi i rasprava.
 4. Izlaganje proseminarskog rada na nastavi i rasprava.
 5. Izlaganje proseminarskog rada na nastavi i rasprava.
 6. Izlaganje proseminarskog rada na nastavi i rasprava.
 7. Izlaganje proseminarskog rada na nastavi i rasprava.
 8. Izlaganje proseminarskog rada na nastavi i rasprava.
 9. Izlaganje proseminarskog rada na nastavi i rasprava.
 10. Izlaganje proseminarskog rada na nastavi i rasprava.
 11. Izlaganje proseminarskog rada na nastavi i rasprava.
 12. Izlaganje proseminarskog rada na nastavi i rasprava.
 13. Razgovor o rezultatima i uspješnosti izrade pismenih radova. Upućivanje na dopune i korekcije.
 14. Dopunjavanje i korigiranje radova.
 15. Dopunjavanje i korigiranje radova.

Ishodi učenja
 1. Mogućnost prepoznavanja i preciznog datiranja ranosrednjovjekovnog arheološkog materijala u Hrvatskoj.
 2. Razlikovanje predromaničkih i ranoromaničkih stilskih karakteristika.
 3. Upoznavanje sličnosti i razlika u arheološkome materijalu iz obalnog i kontinentalnog dijela današnje Hrvatske.
 4. Sposobnost obrade zadane teme odnosno izrade stručnoga seminarskog rada.
 5. Znanje o relevantnoj literaturi za pojedinu građu i probleme iz hrvatskog ranoga srednjeg vijeka.
 6. Sposobnost javnog izlaganja i diskusije o predmetu.
Metode podučavanja
Budući da je riječ o proseminaru, bitan dio predstavljaju konzultacije s nastavnikom koji upućuje na osnovnu literaturu potrebnu pri izradi pismenih radova. Pismeni radovi se po potrebi vraćaju studentima na doradu i dopunjavanje. Studenti se upućuju na rad u knjižnicama i muzejskim zbirkama, kao i na obilazak arheoloških lokaliteta, ukoliko to zahtijeva tema proseminara.
Metode ocjenjivanja
Izlaganje i predaja proseminarskoga rada.

Obavezna literatura
 1. Za svaki proseminarski rad potrebna je posebna osnovna literatura.
Dopunska literatura
 1. Za svaki rad potrebno je odabrati i posebnu dopunsku literaturu.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar