Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka

Naziv
Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52500
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa problematikom srpske književnosti devetnaestog stoljeća. Usvojit će se temeljni uvidi u periodizacijske i žanrovske sistematizacije književne građe, te vladanje imenima najznačajnijih autora i njihovih djela. Drugi je cilj kolegija osposobiti studente da na temelju sekundarne literature ovladaju metodologijom književne analize i interpretacije pripovijednih tekstova, te da ovladaju korpusom znanja potrebnih za formiranje jasne spoznaje o ulozi devetnaestostoljetne proze u formiranju suvremene srpske proze.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Modeli srpske pripovijetke 19. vijeka
 3. J. Ignjatović: Pita hiljadu forinata
 4. S. M. Ljubiša: Kanjoš Macedonović
 5. M. Glišić: Prva brazda
 6. L. Lazarević: Prvi put s ocem na jutrenje
 7. R. Domanović: Danga
 8. S. Matavulj: Povareta
 9. S. Sremac: Ibiš-aga
 10. I. Ćipiko: Preljub
 11. P. Kočić: Jablan
 12. B. Stanković: Oni
 13. Studentski referati; seminarska rasprava
 14. Studentski referati; seminarska rasprava
 15. Studentski referati; seminarska rasprava

Ishodi učenja
 1. imenovati najvažnije srpske pripovjedače 19. stoljeća
 2. objasniti razvoj pripovijetke i proznih žanrova u srpskoj književnosti 19. stoljeća
 3. klasificirati žanrovski sustav srpske književnosti 19. stoljeća
 4. izdvojiti usmene prozne žanrove i prikazati njihov utjecaj na formiranje umjetničkih pripovjedaka
 5. komentirati ideološki okvir kritičkog realizma u srpskoj književnosti
 6. usporediti žanrove pripovijetke i romana te identificirati njihova preklapanja
 7. analizirati dezintegraciju realističkih modela pripovijedanja
 8. razlikovati modele srpske pripovijetke 19. stoljeća
 9. osmisliti temu seminarskog rada iz područja kolegija, organizirati strukturu rada, prikupiti potrebnu literaturu
 10. obraniti stav u raspravi na seminaru; kritički preispitati pročitanu građu
Metode podučavanja
U ovom će se kolegiju smjenjivati predavanje, seminarski rad, kao i studentski seminarski radovi za koje će studenti proučiti preporučenu literaturu, a zatim izložiti kolegama, nakon čega će slijediti razgovor o toj temi kao polazište za interpretaciju.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti, Nolit, Beograd, 1983.
 2. Ivanić, Dušan: Svijet i priča, Beograd,, 2002
 3. Živković, Dragiša: Europski okviri srpske književnosti , Prosveta, Beograd, 1970.
Dopunska literatura
 1. V. Gligorić: Srpski realisti, Prosveta, Beograd, 1960.
 2. Vučenov, Dimitrije: O srpskim realistima i njihovim prethodnicima, Beograd,