Stara indijska književnost 1

Naziv
Stara indijska književnost 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
131794
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći razlikovati i analizirati stilske i poetičke razlike i specifičnosti pojedinih razvojnih faza stare sanskrtske ili prakrtske književnosti.
  2. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim književnim fenomenima u starim indijskim književnostima u društveno-povijesnome kontekstu.
  3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila pojedinih književnih razdoblja i rodova stare indijske književnosti, te ih međusobno usporediti.
  4. Student će moći na temelju stečenih znanja samostalno osmisliti i oblikovati stručni rad iz područja stare indijske književnosti te ga izložiti pred stručnjacima i laicima na materinskom jeziku ili na nekom od stranih jezika struke.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar