Stara povijest na filmu

Naziv
Stara povijest na filmu
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
118172
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. izraditi analitički prikaz odabranog filma koji propituje uporabu prošlosti u sadašnjosti
  2. sudjelovati u diskusiji potičući dubinsko promišljanje o temi
  3. napisati dobro strukturirani seminarski rad na temelju kompleksnih informacija
  4. konceptualizirati raznovrsne multidisciplinarne, interdisciplinarne i transdisciplinarne pristupe u istraživanju fenomena stare povijesti na filmu
  5. ocijeniti važnost filma u percepciji pojedinih razdoblja stare povijesti
  6. ocijeniti važnost filma u popularizaciji stare povijesti
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij