Staroindijsko jezikoslovlje 1

Naziv
Staroindijsko jezikoslovlje 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
131796
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Produbljivanje znanja iz staroindijskoga jezikoslovlja; pomoć studentima u izradi magistarskoga rada kojemu je tema iz područja staroindijskoga jezikoslovlja, pomoć u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka pri izradi rada; u sagledavanju cjeline područja staroindijskoga jezikoslovlja izvornih tekstova i sekundarne literature; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Sudent će moći definirati temeljne pojmove staroindijskoga jezikoslovlja.
  2. Student že moći opisati osobitosti staroindijskoga pristupa jezičnome opisu.
  3. Student će se moći koristiti bibliografskim resursima koji će mu pomoći pri izradi magistarskoga rada iz područja staroindijskoga jezikoslovlja.
  4. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu magistarskoga rada iz područja staroindijskoga jezikoslovlja.
  5. Student će moći osmisliti temu magistarskoga rada iz područja indijskih religija i planirati vlastito istraživanje.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar