Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu

Naziv
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
132062
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je ovoga predavanja upoznati studente s najčešćim stereotipima, predrasudama i tabuima koji su vladali u antičkom društvu, kao i s najmarkantnijim primjerima zabluda modernog društva o antičkom svijetu. Uz pomoć primjera iz relevantne literature o određenoj temi studenti će moći usvojiti osnovna znanja o genezi izabranih zabluda.
Sadržaj
 1. 1. Komentari izabrane literature
 2. 2. Gdje je kraj svijeta?
 3. 3. Od Aleksandra do Voyagera
 4. 4. Rasizam, etničke predrasude i ksenofobija
 5. 5. Gdje je novac? Rimsko Carstvo i Sjedinjene Američke Države.
 6. 6. Historijska manipulacija Augustovim nasljeđem? - Augustov lik
 7. Historijska manipulacija Augustovim nasljeđem?- Horoskop kao politika.
 8. 8. Žene, brak, obitelj. Tko je preživio Alkestida ili Admet?
 9. 9. Livija - mit i stvarnost?
 10. 10. Nove religije i konzervativni Rim. Tko pobjeđuje?
 11. 11. Ljubavne igre u Pompejima
 12. 12. Odjeća, frizura i tetovaža
 13. 13. Gladijatori. Seksualni simboli i celebrities?
 14. 14. Do you like to dance with Mata Hari? Bakhički plesači.
 15. 15. Mitologija versus arheologija.

Ishodi učenja
 1. 1. Studenti će moći prepoznati i navesti stereotipe današnjeg društva prema razdoblju antike.
 2. 2. Studenti će moći prepoznati i navesti određene stereotipe koji su postojali u doba antike
 3. 3. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz religiju
 4. 4. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz žene, brak i obitelj
 5. 5. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz etnik, ksenofobiju kao i primjere rasizma u antici
 6. 6. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz seksualnost
 7. 7. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz vanjski izgled, odjeću i ukrašavanje tijela
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit,.

Obavezna literatura
 1. K. Galinsky, Augustan Culture, Princeton 1996.
Dopunska literatura
 1. J. P. V. D. Balsdon, Romans and Aliens, 1980.
 2. A. Demandt, Das Privatleben der römischen Kaiser, München 1996.
 3. G. Duby – M. Perrot (ur.), Geschichte der Frauen. Antike, Paris 1993.
 4. J. F. Gardner, Frauen im antiken Rom, München 1995.
 5. B. H. Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton 2004.
 6. U. Manthe – J. Ungern Sternberg (ur.), Grosse Prozesse der römischen Antike, München 1997.
 7. F. Millard, The Roman Empire and its Neighbours, London 1996. (reprint)
 8. M. Rostowzew, Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich, Aalen 1985. (reprint)
 9. F. M. Snowden, Jr: Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience, Cambridge, Massachusetts 1970.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij