Stilistika i teorija prevođenja

Naziv
Stilistika i teorija prevođenja
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
131671
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovama stilistike češkoga jezika te im omogućiti da naučeno primijene u praksi, i to pri stilističkoj analizi čeških tekstova i njihovu prevođenju na hrvatski.
Sadržaj
 1. Osnovni stilistički pojmovi
 2. Diferencijacija i stratifikacija nacionalnoga jezika
 3. Stilotvorni čimbenici
 4. Stilistički aspekti izgradnje teksta
 5. Stilske karakteristike jezičnih sredstava
 6. Razgovorni stil
 7. Strukovni stil
 8. Administrativni stil
 9. Publicistički stil
 10. Retorički stil
 11. Umjetnički stil
 12. Osnovni translatološki pojmovi
 13. Prevođenje strukovnih i publicističkih tekstova
 14. Prevođenje beletrističkih tekstova

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati i opisati osnovne funkcionalne stilove.
 2. Studenti će moći objasniti funkcionalnu stratifikaciju češkoga jezika i opisati stilske karakteristike učestalo korištenih jezičnih sredstava.
 3. Studenti će češke tekstova različitih stilova moći prevesti na hrvatski na stilski primjeren način.
Metode podučavanja
Za svaki sat studenti će pripremiti teorijski tekst, o kojem će se na satu razgovarati. Na temelju obrađenih teorijskih tekstova studenti će tijekom semestra napisati i predati četiri eseja (2 do 4 kartice teksta na češkom jeziku). Za svaki sat studenti će pripremiti i stilističku analizu kraćih čeških tekstova, koji će također biti obrađeni na satu. Te će tekstove nakon zajedničke analize na satu samostalno pismeno prevesti. Osim toga, studenti će samostalno prevesti kratak češki dokumentarni film i za njega izraditi podnaslove.
Metode ocjenjivanja
Ocjenu iz kolegija studenti će dobiti na temelju sudjelovanja u seminarskim diskusijama te ne temelju ocjena za prijevode tekstova, ocjena za eseje na teorijske teme te ocjene za prijevod filma.

Obavezna literatura
 1. Eva Minářova, Stylistika pro žurnalisty, Praha, 2011, 9-158.
 2. Marie Čechová i sur., Současná stylistika, Praha, 2008, str. 132-191.
 3. Jiří Levý, Umění překladu, Praha, 1998. (izabrana poglavlja)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij