Sustavi za označivanje i pretraživanje II

Naziv
Sustavi za označivanje i pretraživanje II
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
124351
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim vrstama sustava za označivanje, specifično predmetnim sustavima, tezaurusima, ontologijama i folksonomijama, te s teorijskim okvirima i praktičnim polazištima procesa označivanja
Sadržaj
 1. Predmetni pristup informacijama i predmetne pristupnice
 2. Metode i rezultati sadržajne obrade
 3. Proces označivanja i kvaliteta označivanja
 4. Problemi predmetne analize i očemnost
 5. Dimenzije očemnosti: iscrpnost i specifičnost
 6. Objektivna i subjektivna paradigma u sadržajnom označivanju
 7. Automatsko predmetno označivanje
 8. Tezaurusi: standardi, struktura i izgradnja
 9. Predmetne odrednice: prednosti, nedostaci, budućnost.
 10. . Načela jezika predmetnih odrednica
 11. Ontologije i folksonomije.

Ishodi učenja
 1. .znati usporediti sustave za označivanje
 2. protumačiti proces označivanja
 3. prokomentirati različite kriterije kvalitete u p procesu sadržajnog označivanja
 4. razumjeti razlike između klasifikacija, predmetnih odrednica i tezaurusa
 5. konstruirati kontrolirane rječnike/tezauruse
 6. istražiti različite sustave za označivanje
 7. kritički procijeniti trendove u primjeni indeksnih jezika u odnosu na suvremena informacijska okruženja.
Metode podučavanja
Predavanja, seminar, kreiranje kontroliranih rječnika.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit, seminar, izrada rječnika.

Obavezna literatura
 1. 1. Albrechtsen, Hanne. Subject analysis and indexing: rrom automated indexing to domain analysis. // The Indexer 18, 4(1993), 219-224
 2. 2. Beghtol, Clare. Bibliographic classification theory and text Linguistics: aboutness analysis, intertextuality and the cognitive act of classifying documents. // Journal of documentation 42, 2(1986), 84-113
 3. 3. Hjorland, Birger. Towards a theory of aboutness, subject, topicality, theme, domain, field, content . . . and relevance. // Journal of the american society for information science and technology 52, 9(2001), 774-778
 4. 4. Mai, Jens-Erik. Analysis in indexing: document and domain centered approaches. // Information processing and management 41(2005), 500-611.
 5. 5. Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve:Benja, 2005.
 6. 6. Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Predmetni jezici s korisničkim jamstvom: što možemo naučiti od folksonomija? // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / Hassenay, Damir. ; Krtalić, Maja (ur.). - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo , 2012. 57-72.
Dopunska literatura
 1. 1. Peters, Isabella, Folksonomies: indexing and retrieval in Web 2.0. Berlin: De Gruyter Saur, 2009.
 2. 2. Špiranec, S.; Ivanjko, T. Korisničko označivanje tekstualnih i vizualnih informacija: što mogu očekivati AKM ustanove? 16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske strukture : zbornik radova / Tomašević, Nives ; Despot, Ivana (ur.). - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo , 2013. 66-79.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij