Suvremena bugarska književnost

Naziv
Suvremena bugarska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131717
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela suvremene bugarske književnosti (od 1989 ) u njihovom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.
Sadržaj
 1. Bugarski postmodernizam, uvodno predavanje
 2. Interpretacija "Prirodnog romana" Georgija Gospodinova
 3. Interpetacija odabranih tekstova iz časopisa "Ah Marija"
 4. Interpretacija odabranih tekstova iz časopisa "Ah Marija"
 5. Interpretacija odabranih pjesama Rumena Leonidova
 6. Interpretacija romana "Plijen" Georgija Grozdeva
 7. Suvremena bugarska kratka proza, predavanje
 8. Interpretacija zbirke "K" Angela Igova
 9. Interpretacija zbirke "K" Angela Igova
 10. Alek Popov: Mitologija tranzicije, interpretacija pripovijedaka
 11. Interpretacija kratkih priča (više autora)
 12. Interpretacija kratkih priča (više autora)
 13. Interpretacija odabranih pjesama Romana Kisjova
 14. Interpetacija romana "Mislija London"
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje glavnih tendencija u suvremenoj bugarskoj književnosti
 2. Opisati i analizirati najvažnije tekstove suvremene bugarske književnosti
 3. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta
 4. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ликова, Розалия, Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма, БАН, Марин Дринов, София, 2001
 2. Butler, Christopher: Posmodernizam, Zagreb : Sarajevo, BTC Šahinpašić ; TKD Šahinpašić,2007
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
 4. Ex ponto, tekstovi preuzeti iz časopisa "Ah Marija" (Libra Libera 09/2001)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij