Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku

Naziv
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
125801
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s novijom kanadskom kulturom i poviješću kroz relevantna djela suvremene kanadske književnosti.
Sadržaj
 1. uvod u Kanadu: povijest i zemljopis Kanade
 2. mit o Divljem zapadu i pogranična teorija – SAD vs. Kanada
 3. G. Bowering, Shoot! – uvod u 19.st. društvo, Prve Narode
 4. G. Bowering, Shoot! –Kanada kao postkolonijalna zemlja?
 5. historiografska metafikcija (Hutcheon) i rasvjetljavanje povijesti
 6. G. Vanderhaeghe, The Englishman’s Boy – stvaranje mita o naciji
 7. G. Vanderhaeghe, The Englishman’s Boy – nastavak
 8. prvi kolokvij + raspodjela tema za seminarske radove
 9. F. Stenson, Lightning – povijesni pristup kaubojima i Divljem Zapadu
 10. G. Bowering, Caprice – Divlji Zapad kao priča
 11. G. Bowering, Caprice – nastavak
 12. P. deWitt, The Sisters Brothers –ironiziranje Divljeg Zapada
 13. P. deWitt, The Sisters Brothers – nastavak
 14. "novi" Zapad, Aritha van Herk "Leading the Parade" i "Shooting a Saskatoon (Whatever Happened to the Marlboro Man?)"
 15. zaključne opaske, ponavljanje i drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. kontekstualiziranje kanadske književnosti unutar književnosti na engleskom jeziku
 2. objasniti društveno-povijesne obrasce Kanade
 3. analizirati i komentirati pojedinačno i usporedno odabrane tekstove kanadske književnosti
 4. provesti istraživanje na odabranu temu
 5. pismeno oblikovati istraživanje (svrha istraživana s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zaključak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma;
Metode podučavanja
Predavanje; seminar; rasprave; kratki pisani zadaci; grupni rad u nastavi; izrada seminarskog rada uz mentorstvo nastavnika
Metode ocjenjivanja
Ispunjavanje svih elemenata kontinuirane provjere znanja (kontinuirana evaluacija) koji uključuju: redovito pohađanje nastave (broj dozvoljenih izostanaka: 4), pripremu za nastavu, aktivno sudjelovanje na nastavi, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno pristupanje dvama kolokvijima. Konačna ocjena iz kolegija zbirna je ocjena kontinuirane provjere znanja (seminarski rad 40%; dva kolokvija 40%; ostalo 20%). Svi elementi kontinuirane provjere znanja moraju biti zadovoljeni da bi konačna ocjena bila pozitivna.

Obavezna literatura
 1. Bowering, George. Caprice
 2. Bowering, George. Shoot!
 3. deWitt, Patrick. The Sisters Brothers
 4. Vanderhaeghe, Guy. The Englishman’s Boy
 5. Stenson, Fred. Lightning – odabrana poglavlja
 6. van Herk, Aritha, "Leading the Parade"
 7. van Herk, Aritha. "Shooting a Saskatoon (Whatever Happened to the Marlboro Man?)"
 8. American Review of Canadian Studies, special issue: The West. 33, no. 4 (Winter 2003)
Dopunska literatura
 1. Hutcheon, Linda. “Historiographic Metafiction”, The Canadian Postmodern.
 2. Turner, F. J. The Frontier in American History, odabrana poglavlja
 3. See. Scott W. The History of Canada
 4. Slotkin, Richard. Gunfighter Nation: the myth of the frontier in twentieth-century America – odabrana poglavlja
 5. kritički članci o romanima

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar