Suvremene antropološke teorije

Naziv
Suvremene antropološke teorije
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
81513
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Osnovni cilj kolegija je pružiti sustavan, iscrpan i kritički pregled relevantnih teorijskih pravaca i orijentacija u antropologiji recentnih desetljeća; također ukazati na ključne prijepore, aktualne rasprave i njihove implikacije na razumijevanje relacija između pojedinih kultura te čovjeka i kulture u općenitom smislu.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Usvojiti osnovne pretpostavke, obilježja i ključne koncepte relevantnih teorijskih usmjerenja u suvremenoj antropologiji.
 2. Poznavati, usporediti i kritički vrednovati prednosti i manjkavosti pojedinih teorijskih pravaca.
 3. Kritički prosuđivati i argumentirano raspraviti primjenu teorijskih koncepata u konkretnim istraživačkim primjerima i situacijama.
 4. Povezati razvoj pojedinih teorijskih pozicija sa širim povijesnim, društvenim i znanstvenim kontekstom u kojem se pojavljuju.
 5. Napisati i argumentirano obraniti pregledni znanstveni rad o određenoj temi iz problemskog okvira suvremenih antropoloških teorija.
Metode podučavanja
Predavanja; mješovito e-učenje; samostalni zadaci; multimedija i mreža; mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Izrada završnoga problemskog pismenog rada – numerička ocjena

Obavezna literatura
 1. Claude Lévi-Strauss: Divlja misao
 2. Claude Lévi-Strauss: Uvod u Mitologike I
 3. Mary Douglas: Čisto i opasno: antropološka analiza pojmova nečistoće i tabua
 4. Clifford Geertz: Interpretacija kultura
 5. Alan Barnard: History and Theory in Anthropology, Univ. Press, Cambridge, 2006.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij